Blog

Aktualizacja w obrębie praw użytkownika

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziesz je […]

Jak właściwie przygotować surowce wtórne?

Coraz częściej segregujemy śmieci, nasza świadomość ekologiczna sukcesywnie wzrasta i staramy się odpowiedzialnie podchodzić do gospodarowania odpadami, które przecież każdego dnia na różne sposoby wytwarzamy. Co więcej, po wywozie śmieci z naszych gospodarstw domowych część z nich może zostać ponownie przetworzona. Odpady, które nadają się do recyklingu, czyli powtórnego przerobu, określamy mianem surowców wtórnych. Zaliczamy […]

Butelki szklane czy plastikowe — które są bardziej szkodliwe?

W tym artykule, który poświęcimy szkodliwości dla środowiska butelek szklanych i plastikowych, już na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że nie damy jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Jest to kwestia bardzo złożona, a obecnie, gdy oba tworzywa są powszechnie produkowane i wykorzystywane, problemem nie jest to, które z nich jest bardziej niebezpieczne dla środowiska, a […]

Klasyfikacja i krótka charakterystyka różnych rodzajów odpadów

Współcześnie każdego dnia wytwarza się bardzo duże ilości różnego rodzaju śmieci. Duże ilości odpadów generują nie tylko wielkie zakłady przemysłowe i obiekty handlowe, ale również prywatne gospodarstwa domowe, a więc każdy z nas.

Długie życie śmieci. Jak długo rozkładają się różne rodzaje odpadów?

Codziennie każdy z nas generuje duże ilości śmieci. Część z nich określamy mianem tzw. odpadów komunalnych, które powstają głównie w naszych gospodarstwach domowych. Zwykle gromadzone są w odpowiednio przygotowanych pojemnikach i regularnie odbierane są przez firmy zajmujące się profesjonalnym wywozem śmieci. Niestety nie wszystkie odpady trafiają tam, gdzie powinny, czyli na wysypisko, a powinny do […]

Lekaro partnerem akcji „Działaj z imPETem”

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie […]