Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Warszawa (Praga-Północ, Praga-Południe)

Informacje ogólne

Firma Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i niemieszkalnej (firmy i instytucje) w m.st. Warszawie w dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe.

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Wywozy realizowane są w godzinach 6:00-22:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

 • Zabudowa jednorodzinna

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

 • Zabudowa wielorodzinna

W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

 • Firmy, instytucje

W celu odbioru odpadów,  pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 6.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowe lub pomieszczeniu na pojemniki. W przypadku gdy dostęp do pojemników/worków jest zamykany (brama, zamknięta altanka, drzwi) prosimy o przesłanie na adres firmy trzech opisanych kompletów kluczy.

Pojemniki i worki

Dla zabudowy jednorodzinnej Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (segregowane suche, szkło opakowaniowe) oraz pojemniki na odpady zmieszane. Worki na odpady zielone Mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie. Dla zabudowy wielorodzinnej i niemieszkalnej Lekaro dostarcza pojemniki na odpady zmieszane, segregowane suche i szkło opakowaniowe, oraz w miarę zapotrzebowania pojemniki lub kontenery na odpady bio, odpady wielkogabarytowe i odpady zielone.

System zbiórki

Lekaro w ramach nowego systemu będzie odbierało następujące odpady:

 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady segregowane suche (papier, plastik, metale)
 • szkło opakowaniowe
 • odpady zielone (trawa, liście)
 • odpady bio
 • odpady wielkogabarytowe
 • choinki

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 6:00-22:00. Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest z częstotliwością 1 x miesiąc.

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się:

 • Meble np. stoły, szafki, krzesła, kanapy
 • Sprzęty domowe np. dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, duże zabawki, szyby, lustra,
 • Choinki

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się:

 • Odpadów i materiałów budowlanych, remontowych, sanitarnych,
 • Desek drewnianych, paneli, ram okiennych, drzwi, płotów
 • Wanien, umywalek, muszli toaletowych, spłuczek,
 • Grzejników, płytek, rolet
 • Części samochodowych, motorowerów, kosiarek
 • Opadów ogrodowych

Odbiory gabarytów z terenu zabudowy jednorodzinnej

Odpady będą odbierane sprzed posesji w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych przypisanych danej nieruchomości w indywidualnym harmonogramie wywozów (tutaj)

Odpady w dniu wywozu muszą być wystawione przed godz. 6:00 rano przed posesję. Odpady niewystawione nie zostaną odebrane.

Odbiory gabarytów z terenu zabudowy wielorodzinnej i niemieszkalnej

Odpady będą odbierane w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych przypisanych danej nieruchomości w indywidualnym harmonogramie wywozów (tutaj)

Odpady w dniu wywozu muszą być udostępnione od godz. 6:00 na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem dla pojazdu ciężarowego. Odpady niezgłoszone  lub niewystawione nie zostaną odebrane.

W przypadku większej ilości odpadów wielkogabarytowych istnieje możliwość zamówienia kontenera o poj. 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie, na okres max 7 dni kalendarzowych. W zamówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.

Odbiór odpadów zielonych

Zbiórka odpadów zielonych (trawy, liscie, drobnych gałęzi) jest realizowana od 01. Kwietnia do 30. Listopada.

Za odpady zielone uważa się trawę, liście, drobne gałęzie.

Odbiory odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej

Odpady zielone odbierane są z nieruchomości jednorodzinnych w workach, od kwietnia do listopada, w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone. Worki musza zostać zeskładowane przed posesją, przy bramie, lub w otwartej altance w osi ogrodzenia.  Odpady niezgłoszone nie zostaną odebrane.

Odbiory odpadów zielonych z terenu zabudowy wielorodzinnej i niemieszkalnej:

W przypadku mniejszej ilości odpadów zielonych odbiór odpadów obydwa się w workach w ciągu 7 dni od zgłoszenia (od Kwietnia do Listopada) z danej nieruchomości. Lekaro nie dostarcza worków na odpady zielone. Worki musza zostać zeskładowane na terenie posesji w pobliżu altanki/pomieszczenia śmietnikowego z dogodnym, utwardzonym dojazdem dla pojazdu ciężarowego. Odpady niezgłoszone nie zostaną odebrane.

W przypadku większej ilości odpadów zielonych istnieje możliwość zamówienia kontenera o poj. 5 lub 7 m3. Kontener podstawiany jest na zgłoszenie, na okres max 4 dni kalendarzowych. W zamówieniu należy podać adres podstawienia, telefon kontaktowy oraz termin podstawienia i zabrania.

Usługi dodatkowe

Lekaro oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie m.st. Warszawy znajdują się przy ul. Zawodzie 1 i Płytowej 1.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o wizytę na lekaro.pl/pszok,   czysta.um.warszawa.pl lub kontakt z infolinią miejską pod nr 19 115.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt 22 112 02 84 lub warszawa@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!