Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zagospodarowanie odpadów

Lekaro, jako zarządca nowoczesnej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o statusie RIPOK i kompostowni odpadów zielonych zajmuje się wysokojakościowym przetwarzaniem następujących odpadów:

  • Zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01)
  • Odpadów zielonych (trawy i liście) (kod 20 02 01)
  • Odpadów budowlanych, poremontowych i gruzu (odpady z grupy 17)
  • Odpadów segregowanych (odpady z grupy 20 i 15)
  • Pozostałości z sortowania (kod 19 12 12)
  • Oraz innych

W przypadku zainteresowania dostawami odpadów do zagospodarowania, jak również w celu uzyskania oferty cenowej prosimy o kontakt:
22 185 52 51, lekaro@lekaro.pl, formularz kontaktowy.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!