LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Akcja ekologiczna „Czyste sołectwo – moja wizytówka”

Gmina Wiązowna wraz z firmą Lekaro po raz kolejny obchodziły „Dzień Ziemi”, który ma miejsce 22 kwietnia. Jednak w Wiązownie obchody tego wydarzenia są nieszablonowe, bo trwają znacznie dłużej, niż jeden dzień. A to wszystko za sprawą akcji ekologicznej „Czyste sołectwo – moja wizytówka”, która trwała w tym roku od 9 kwietnia do 14 maja.

Po raz pierwszy pomysł zbierania odpadów z terenów zielonych przez mieszkańców pojawił się w 2009 r.. „Dzięki takim akcjom poprawia się czystość w Gminie, a przede wszystkich tworzy się poczucie odpowiedzialności za tereny wspólne, jakimi są lasy, łąki, koryta rzek. Takie działania kreują swego rodzaju straż obywatelską. Co więcej jest to niesamowita okazja do integracji mieszkańców.”, mówi Pani Iwona Marczyk Naczelnik z Urzędu Gminy Wiązowna.

W tym roku do udziału w akcji zgłosiło się aż 36 grup mieszkańców, liczących w sumie 1856 osób. Teren gminy sprzątały wszystkie placówki oświatowe i sołectwa: Duchnów, Dziechciniec, Emów, Glinianka II, Izabela, Kruszówiec, Lipowo, Malcanów, Michałówek, Poręby, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt, Żanęcin oraz Osiedla Radiówek i Rudka. Do udziału zgłosili się także uczestnicy z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz z uczestnikami z Centrum Wolontariatu oraz Klub Sportowy Glinianka.

W trakcie akcji, z terenów publicznych, zebrano aż 5Mg odpadów. Zebrane śmieci zostały odebrane nieodpłatnie przez firmę Lekaro, która zajęła się też ich zagospodarowaniem. „W naszej firmie duży nacisk kładziemy na maksymalizację recyklingu i ograniczenie wpływu gospodarki odpadami na środowisko. Dlatego Lekaro, jako lider gospodarki odpadami, zawsze chętnie angażuje się w proekologiczne aktywności, która mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.” mówi Leszek Zagórski, Dyrektor w firmie Lekaro.

Jednak zadbana gmina, to nie jedyny efekt akcji. Każda z grup biorących udział w działaniu otrzymała w nagrodę za trud, drzewko jabłoni, które zostanie posadzone w przestrzeni publicznej i będzie przypominać o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Tego typu akcje i ilość zebranych odpadów pokazuje niestety, że wciąż wiele odpadów zamiast do pojemników, trafia np. do lasów. Bezwzględnie należy pamiętać, że odpady komunalne z gospodarstw domowych powinny być oddawane za pomocą pojemników lub worków, po zgłoszeniu deklaracji odpadowej w Urzędzie Gminy, w odpowiednie dni wywozu odpadów. Harmonogram odbioru odpadów można sprawdzić na stronie www.lekaro.pl. Z kolei odpady niestandardowe jak gruz, czy meble, można nieodpłatnie oddać w tzw. PSZOKu czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zorganizowany w każdej gminie.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!