Blog

Gdzie oddać elektrośmieci, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Zgodnie z przepisami prawa zużyty sprzęt elektroniczny nie może być po prostu wrzucony do śmietnika. Takie elementy podlegają obowiązkowi zbierania, odzysku i recyklingu. W związku z tym po okresie używania muszą one trafić do punktu odbioru odpadów elektrycznych. Tam przeprowadza się proces unieszkodliwienia. Wynika to z tego, że elektrośmieci zawierają niebezpieczne substancje, takie jak rtęć, […]

Budujesz dom – zadbaj o wywóz śmieci

Budowa domu za każdym razem wiąże się nie tylko z wieloma wyzwaniami technicznymi i logistycznymi, ale także formalnymi. Zarówno podczas budowy domu pojawiają się liczne odpady budowlane, jak i przemysłowe. Natomiast po oddaniu domu do użytku należy zadbać o wywóz odpadów komunalnych, czyli śmieci, takich jak opakowania, resztki jedzenia oraz odzieży. 

Co można wrzucać do kontenerów na odpady?

Kontenery na odpady, tym różnią się od powszechnych pojemników do segregacji śmieci, że są przeznaczone przede wszystkim do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych. Są one pomocne wówczas, kiedy musimy podczas wyprowadzki lub remontu i nie wiemy, dokąd powinny trafić stare meble, sprzęty lub zabawki, ale także inne kłopotliwe i duże elementy. 

Zasady segregacji odpadów.

Idea segregacji odpadów wciąż nabiera na znaczeniu, wynika to z możliwości wykorzystania wielu materiałów, które zużywa gospodarstwo domowe. Na przykład plastikowe butelki po wodzie. Po wypiciu wody, wyrzuca się butelkę do śmietnika, jednakże kiedy następuje segregacja, łatwiej jest wykorzystać taką butelkę powtórnie, na przykład poprzez przetopienie jej. W segregacji śmieci pomagają nam barwy koszy. Inny […]

Odpady funkcjonalne, czyli jakie?

Odpady funkcjonalne to zwyczajnie takie, które powstają w wyniku domowego użytku. Nazywane są inaczej odpadami komunalnymi lub przemysłowymi. Odpady te mogą występować zarówno w stanie stałym, jak i płynnym. Przykładem odpadu funkcjonalnego (przemysłowego) jest na przykład niedopałek papierosa wyrzucony do śmietnika, po uprzednim jego przygaszeniu. O definicji odpadu komunalnego mówi między innymi prawo w Ustawie […]

Jak działa śmieciarka, pojazd odbierający odpady?

Wszyscy powoli przyzwyczajamy się do segregowania domowych odpadów na kilka podstawowych grup. Jest to obowiązek każdego gospodarstwa domowego, gdyż recykling chroni środowisko i pozwala na powtórne wykorzystanie różnych grup produktów. Często jednak słychać głosy oburzenia, ponieważ niektóre śmieciarki zbierają jednocześnie wszystkie rodzaje posegregowanych śmieci.