Blog - strona 3

Najważniejsze zasady dotyczące wywozu odpadów komunalnych

Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi to jeden z priorytetów współczesnej ekologii, dążącej do segregacji odpadów, właściwej utylizacji i zwiększania stopnia wykorzystania wtórnych surowców. Kwestie prawne i podstawowe zasady wywozu odpadów komunalnych reguluje m.in. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dlaczego warto wywozić gruz w kontenerach?

Istniejące przepisy nakładają na wszystkich, którzy wytwarzają odpady obowiązek skierowania ich do utylizacji, a także podziału na poszczególne frakcje, co ułatwia ich późniejsze zagospodarowanie i przekazanie do recyklingu. Jest to ważne zarówno w przypadku typowych śmieci komunalnych, jak i elektrośmieci, tzw. gabarytów czy pozostałości po robotach budowlanych. Wszystkie firmy oraz osoby prywatne muszą więc korzystać […]

Na czym polegają usługi oczyszczania miasta?

Oczyszczanie miasta jest jednym z podstawowych zabiegów zapewniających higieniczne warunki w nim panujące oraz bardzo trudnym zadaniem. Na czym ono polega?

Jak utylizować elektrośmieci?

Elektrośmieci to problematyczna kwestia, z którą można sobie poradzić jedynie poprzez odpowiednią utylizację odpadów. W jaki sposób należy to robić?

Jak dokonywać wpisów do BDO?

BDO jest Bazą Danych o produktach oraz opakowaniach i o gospodarce Odpadami. Obowiązek wpisu mają do niego przedsiębiorcy transportujący, wytwarzający i przetwarzający odpady, a także ci, który wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach. Jak więc dokonać rejestracji do BDO i o czym koniecznie pamiętać? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji na ten temat.

Co wchodzi w skład odpadów rolniczych?

Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, którzy generują odpady, muszą pamiętać o tym, aby nimi odpowiednio gospodarować. Mowa tutaj nie tylko o sortowaniu śmieci zgodnie z przeznaczeniem przydomowych pojemników, ale również o oddzielaniu tych, które nie są zaliczane do odpadów komunalnych. Z takim wyzwaniem mierzą się między innymi przedsiębiorcy zajmujący się rolnictwem. Co zaliczamy do […]