LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wizyty studyjne w Lekaro

2022-06-24

W dniu 20.06.2022 roku w zakładzie Lekaro miała miejsce wizytacja przedstawicieli Urzędu Miasta Józefowa. Ze strony miasta obecni byli Burmistrz Miasta, Marek Banaszek, Zastępca Burmistrza Piotr Gąszcz, Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Batorski oraz Magdalena Cymerman i Karolina Zakrzewska z referatu Gospodarki Komunalnej.

Podczas spotkania po zakładzie oprowadził uczestników Leszek Zagórski – dyrektor firmy Lekaro, opowiadając o procesie przetwarzania odpadów. Uczestnicy zobaczyli, jak wygląda droga odpadów od momentu odebrania ich z pojemników z terenu Miasta do przetwarzania i wysortowania z nich surowców wtórnych w zakładzie Lekaro.

Zagórski opowiedział o całym procesie przetwarzania odpadów. Odpady zmieszane i segregowane przetwarzane są na wysoce zautomatyzowanych liniach sortowniczych, w których wysortowywane są plastiki, papier, karton, metale i aluminium. Łącznie wybiera się aż 16 różnych surowców wtórnych w podziale na materiał lub nawet na kolor. Linie nastawione są na maksymalizację odzysku surowców wtórnych. Z kolei w specjalnej kompostowni recyklingowi poddawane są odpady zielone i BIO, gdzie produkowany jest z nich kompost.

Wizyta była niesamowitą okazją do wymiany doświadczeń i poznania ciekawostek o gospodarce odpadami, jak również samego procesu sortowania odpadów, co pozwoli w przyszłości na bardziej świadome kreowanie wytycznych do sortowania, czy działań edukacyjnych dla mieszkańców.

Lekaro stosuje „politykę otwartych drzwi” zapraszając przedstawicieli wszystkich samorządów, z którymi firma współpracuje, do wizytacji zakładu. Możliwość wizyty w sortowni, daje szansę na zgłębienie tematyki, bezpośrednie zadawanie pytań oraz poznanie procesu przetwarzania odpadów.

wizyty studyjne zdjęcie

wizyty studyjne zdjęcie2

W dn. 23.06.2022 r. miała miejsce konferencja podsumowująca gospodarkę odpadami w obsługiwanych przez Lekaro gminach wraz z rozdaniem nagród dla liderów recyklingu.

Kto został Mistrzem recyklingu?
Gospodarka odpadami – Podsumowanie roku 2021


23 czerwca w Villi Brzegi odbyła się Konferencja podsumowująca gospodarkę odpadami w 2021 r. w gminach obsługiwanych przez Lekaro. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gmin: Celestynów, Halinów, Józefów, Kołbiel, Konstancin – Jeziorna oraz Wiązowny. Organizatorem wydarzenia była firma Lekaro.

„Coroczna konferencja jest platformą do wymiany dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami oraz nagrodzenia Gmin z najlepszymi wskaźnikami recyklingu. A jest się czym pochwalić bo nasze Gminy charakteryzują się wysokimi poziomami recyklingu. Dodatkowo na szczeblu lokalnym czy samorządowym organizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw jak eko pikniki w gminie Wiązowna, czy sprzątanie brzegów rzek w Józefowie. Dlatego Organizacja tego rodzaju wydarzeń jest bardzo ważna, gdyż daje szansę do pogłębienia kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami, porównania danych między gminami, czy wymiany doświadczeń. „, mówi Leszek Zagórski Dyrektor w firmie Lekaro.

W trakcie wydarzenia uczestnicy poznali jak wygląda obecny rynek odpadów w Polsce, oraz jakie są szanse i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju. Przedstawiono również kwestie prawne regulujące gospodarowanie odpadami. Najciekawszą częścią była jednak prezentacja szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami za 2021, w tym ilości wysortowanych odpadów, podziału na poszczególne frakcje czy porównania wyników pomiędzy gminami.

Ważną częścią spotkania było wręczenie nagród tzw. Statuetek Lekaro dla Gmin wyróżniających się w sortowaniu odpadów. Główną nagrodę otrzymała Gmina Halinów za najwyższy poziom recyklingu odpadów, w 2021 r. osiągnęła wynik aż 23%. Jest to wynik lepszy prawie o 4 pkt. procentowe od średniej dla pozostałych gmin tj. 19%. Nagrodę dodatkową otrzymała Gmina Konstancin-Jeziorna za największą popularność PSZOK. W konstancińskim PSZOKu w 2021 r. zebrano aż 950 ton odpadów!
„Tego typu nagrody pozwalają docenić gminy podejmujące ciekawe inicjatywy w zakresie gospodarki odpadami, a pozostałe samorządy zmotywować. Poziomy recyklingu mogą wydawać się dla wielu, nic nie znaczącą abstrakcją, ale patrząc na ilości produkowanych śmieci są bardzo istotne. Przeciętny Polak wytwarza około 340 kilogramów odpadów rocznie.
W samych gminach powiatu Otwockiego w 2021 roku odebrano prawie 40 000 ton odpadów komunalnych. Wysortowanie 59 kilogramów makulatury ratuje 1 drzewo przed wycinką, 6 puszek aluminiowych, to oszczędność 1 litra paliwa, 25 przetworzonych butelek pet wystarczy, żeby wyprodukować 1 polar, a każda zebrana tona stłuczki, to mniej o 220 kilogramów dwutlenku węgla. Przykłady można mnożyć w nieskończoność.”, dodaje Zagórski z Lekaro.

„Ryckling, to nasza wspólna sprawa dla przyszłych pokoleń”, puentuje.

aktualnosci zdj

aktualnosci zdj2

22 lutego 2022 roku Europa wstrzymała oddech – Rosja rozpoczęła wtedy inwazję na Ukrainę. Od tego czasu na terenie tego kraju zginęło wielu ukraińskich żołnierzy oraz cywilów, a tamtejsze miasta i wsie zostały zniszczone. Miliony uchodźców, uciekających przed wojną i niebezpieczeństwem, znalazło schronienie w Polsce oraz innych krajach europejskich. Firma Lekaro nie mogła być obojętna na los tych ludzi. Wspólnie z władzami gminy Wiązowna zapoczątkowaliśmy system pomocy dla osób, które uciekły ze swojego kraju, opuściły swoje domy i dotychczasowe życie. Mimo upływu czasu nasz zapał nie zmniejszył się. Nadal niesiemy pomoc wszystkim potrzebującym.

podziękowania

Gmina Wiązowna wraz z firmą Lekaro po raz kolejny obchodziły „Dzień Ziemi”, który ma miejsce 22 kwietnia. Jednak w Wiązownie obchody tego wydarzenia są nieszablonowe, bo trwają znacznie dłużej, niż jeden dzień. A to wszystko za sprawą akcji ekologicznej „Czyste sołectwo – moja wizytówka”, która trwała w tym roku od 9 kwietnia do 14 maja.

Po raz pierwszy pomysł zbierania odpadów z terenów zielonych przez mieszkańców pojawił się w 2009 r.. „Dzięki takim akcjom poprawia się czystość w Gminie, a przede wszystkich tworzy się poczucie odpowiedzialności za tereny wspólne, jakimi są lasy, łąki, koryta rzek. Takie działania kreują swego rodzaju straż obywatelską. Co więcej jest to niesamowita okazja do integracji mieszkańców.”, mówi Pani Iwona Marczyk Naczelnik z Urzędu Gminy Wiązowna.

W tym roku do udziału w akcji zgłosiło się aż 36 grup mieszkańców, liczących w sumie 1856 osób. Teren gminy sprzątały wszystkie placówki oświatowe i sołectwa: Duchnów, Dziechciniec, Emów, Glinianka II, Izabela, Kruszówiec, Lipowo, Malcanów, Michałówek, Poręby, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka, Wola Karczewska, Zakręt, Żanęcin oraz Osiedla Radiówek i Rudka. Do udziału zgłosili się także uczestnicy z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej wraz z uczestnikami z Centrum Wolontariatu oraz Klub Sportowy Glinianka.

W trakcie akcji, z terenów publicznych, zebrano aż 5Mg odpadów. Zebrane śmieci zostały odebrane nieodpłatnie przez firmę Lekaro, która zajęła się też ich zagospodarowaniem. „W naszej firmie duży nacisk kładziemy na maksymalizację recyklingu i ograniczenie wpływu gospodarki odpadami na środowisko. Dlatego Lekaro, jako lider gospodarki odpadami, zawsze chętnie angażuje się w proekologiczne aktywności, która mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.” mówi Leszek Zagórski, Dyrektor w firmie Lekaro.

Jednak zadbana gmina, to nie jedyny efekt akcji. Każda z grup biorących udział w działaniu otrzymała w nagrodę za trud, drzewko jabłoni, które zostanie posadzone w przestrzeni publicznej i będzie przypominać o wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Tego typu akcje i ilość zebranych odpadów pokazuje niestety, że wciąż wiele odpadów zamiast do pojemników, trafia np. do lasów. Bezwzględnie należy pamiętać, że odpady komunalne z gospodarstw domowych powinny być oddawane za pomocą pojemników lub worków, po zgłoszeniu deklaracji odpadowej w Urzędzie Gminy, w odpowiednie dni wywozu odpadów. Harmonogram odbioru odpadów można sprawdzić na stronie www.lekaro.pl. Z kolei odpady niestandardowe jak gruz, czy meble, można nieodpłatnie oddać w tzw. PSZOKu czyli Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest zorganizowany w każdej gminie.

Czy odpady, to rzeczywiście śmieci?

EKO Dzień Sportu w Zakręcie

Wiosna, to czas początków i wdrażania nowych nawyków. Idealnie wpisał się w to, edukacyjny EKO Dzień Sportu na „Orliku” w Zakręcie, 24 kwietnia 2022 roku, promujący odpowiedzialność za środowisko naturalne.
„W naszej Gminie kładziemy duży nacisk na propagowanie postaw ekologicznych i budowanie świadomości mieszkańców w tym obszarze, dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie EKO Dnia Sportu. Edukacja przez zabawę działa najlepiej, mamy wtedy szansę dotrzeć do całych rodzin. Mam nadzieję, że tego rodzaju działania zaprocentują w przyszłości zmianą myślenia, a w konsekwencji zachowań w stosunku do ochrony środowiska, która jest naszą wspólną odpowiedzialnością”, mówi Wójt Gminy Wiązowna, Janusz Budny.
Oprócz licznych warsztatów ekologicznych, wręczenia nagród w konkursie „Czyste powietrze” oraz EKO – łamigłówek, można było również wziąć udział w niecodziennej wymianie odpadów elektrycznych na kwiaty i krzewy.
„Zwykle patrzymy na odpady, jako problem, którego należy się szybko pozbyć. Dlatego w akcja wymiany odpadów elektrycznych na rośliny pozwala trochę zmienić perspektywę i pokazać, że przysłowiowe „śmieci” , to tak naprawdę cenne surowców wtórne tj. miedź, aluminium, srebro, czy złoto, które przy odpowiedniej obróbce, mogą być powtórnie wykorzystane”, mówi Leszek Zagórski, Dyrektor w firmie Lekaro, która odebrała nieodpłatnie zużyte sprzęty elektryczne z wydarzenia. W trakcie wydarzenia w Zakręcie zebrano ponad 2 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Były to głównie lodówki i drobne urządzenia elektryczne, które zostały przez Lekaro przekazane do wyspecjalizowanej instalacji recyklingu ZSEiE.
Te same urządzenia, które przekazane do recyklingu są źródłem surowców, wyrzucone do lasu, czy rzeki stają się dużym niebezpieczeństwem dla środowiska, a tym samym też dla nas wszystkich. Odpady elektryczne zawierają takie substancje, jak rtęć, freon, azbest, kadm, czy związki bromu, które po wydostaniu się np. z zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu telewizora, czy rozbitych świetlówek przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Dlatego tak ważne jest oddawanie odpadów elektrycznych w przeznaczonych do tego punktach, lub instalacjach.

Dbanie o środowisko, świadomość ekologiczna, to popularne hasła. Niestety dla wielu tylko hasła. Potwierdza to nierzadko stan terenów rekreacyjnych po słonecznych dniach, czy wyniki „Operacji Czysta Rzeka 2022”. W ramach tej akcji wolontariusze w dn. 19.05.2022 r. wraz z firmą Lekaro oczyścili koryto rzeki Świder oraz okoliczne tereny zielone i rekreacyjne przy ul. Turystycznej w Józefowie. Zebrano ok. 800 kg różnych śmieci, które nieodpłatnie odebrała firma Lekaro. Inicjatywa polegająca na formule „sprzątania świata”, wykracza poza Dzień Ziemi, kiedy standardowo tego typu akcje są organizowane. Niestety pokazuje ona również skalę problemu polegającego na wyrzucaniu lub pozostawianiu odpadów gdziekolwiek: w lasach, na terenach rekreacyjnych czy brzegach rzek.

„Akcja ta potwierdza ile jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o edukację ekologiczną i budowanie świadomości wśród mieszkańców”, mówi Leszek Zagórski, dyrektor w firmie Lekaro – partner akcji „Operacja Czysta Rzeka”.

Środowisko, to podstawa naszego funkcjonowania. Trzeba pamiętać, że podczas spływu kajakowe, czy spędzenia czasu nad brzegiem rzeki nie pozostawiać po sobie bałaganu, zniszczeń, a przede wszystkim odpadów. Mikrodrobiny z plastiku pozostawionego w wodzie wnikają w organizmy żywe, w tym ryby znajdujące się w rzekach. Z kolei plastik czy papier pozostawiony na plaży lub w lesie będzie się rozkładał przez setki lat niszcząc walory środowiskowe. Miejsce odpadów jest w nowoczesnych sortowniach takich, jak instalacja firmy Lekaro, gdzie są przetwarzane i przekazywane do ponownego wykorzystania w postaci recyklingu.

„W naszej firmie duży nacisk kładziemy na maksymalizację recyklingu i na ograniczenie wpływu gospodarki odpadami na środowisko, a w tym minimalizację składowania odpadów. Dlatego Lekaro, jako lider gospodarki odpadami, zawsze chętnie angażuje się w proekologiczne aktywności” , mówi Leszek Zagórski.

Dzięki takim oddolnym społecznym działaniom mamy piękną, czystą okolicę, z której będą mogły korzystać całe rodziny w trakcie wakacji i nie tylko. Jednak najważniejsze, jest budowanie takiej świadomości, wśród ludzi, żeby takie akcje, jak ta, nie były potrzebne.

Wizyta studyjna studentów SGGW na terenie PSZOK w Warszawie

Po co działają PSZOKi? Ile i jakie odpady można w nich oddać? Kto może z niego skorzystać?

Na te i inne pytania, odpowiedzi poznała grupa 60-ciu studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Domowego, która w dn. 16 maja 2022 r. wzięła udział w praktycznych zajęciach w terenie, na wzorcowym, warszawskim PSZOKu prowadzonym przez Lekaro przy ul. Zawodzie 1 w Warszawie.

„Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie wynikającej z pandemii wracamy do wieloletniej tradycji wizyt studenckich w obiektach gospodarki odpadami na terenie Warszawy i okolic. Praktyka uczy najlepiej”, mówi dr inż. Joanna Fronczyk z SGGW.

PSZOK, to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To tam każdy mieszkaniec może przywieźć i nieodpłatnie oddać niestandardowe odpady powstające w gospodarstwach domowych. Warszawski PSZOK przyjmuje aż 46 różnych rodzajów odpadów. Oprócz gruzu i odpadów poremontowych, można tam oddać również zużyte oleje, sprzęt elektryczny, meble, leki, czy nawet kwasy i alkalia. Niemniej aż 77% wszystkich oddanych odpadów stanowiły odpady budowlane, gruz i gabaryty. W 2021 roku z warszawskiego PSZOKu skorzystało aż 38 tysięcy mieszkańców, którzy zostawili tam łącznie ponad 6800 ton śmieci różnego rodzaju.

Wizyta na PSZOKU odbyła się dzięki uprzejmości firmy Lekaro, która chętnie otwiera drzwi swoich instalacji dla uczniów, studentów i mieszkańców w celach edukacyjnych.
„Nasza firma, jako jeden z najnowocześniejszych zakładów gospodarki odpadami w Polsce, chętnie uczestniczy w projektach dzięki, którym może promować postawy proekologiczne.” mówi, Leszek Zagórski – dyrektor w firmie Lekaro. „W związku z tym często organizujemy wizyty studyjne by dzieci, studenci, czy mieszkańcy mogli poznać drogę i proces przetwarzania odpadów, a tym samym zwiększyć swoją świadomość i obalić liczne mity dotyczące gospodarki odpadami. Liczymy, że tego typu akcje przekładają się na wyższą świadomość ekologiczną mieszkańców i w konsekwencji lepszą motywację i jakość segregacji odpadów”, podsumowuje Zagórski.

Aby zbudować jeszcze większą świadomość na temat świątecznych eko-zachowań w ramach projektu „Św. Mikołaj jest eko!” na ulice Warszawy i pobliskich gmin wyjechała #swiatecznasmieciareczka firmy LEKARO, przyozdobiona kolorowymi lampkami. Na bokach pojazdu przedstawiona została grafika edukacyjna z QR codem przekierowującym do strony akcji, która na bieżąco będzie aktualizowana o wskazówki, które pomogą nam wspólnie ograniczyć ilość świątecznych odpadów. Na stronach projektu będą zamieszczane informacje dotyczące prawidłowych eko-zachowań oraz będą poruszane m.in. tematy prezentów zgodnych z ecodesign, czy opakowań po świątecznych podarunkach.

Obserwuj strony akcji, aby być na bieżąco!

WWW
FACEBOOK
INSTAGRAM

W dniach 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) i 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) dla m.st. Warszawy czynne są w godzinach 9:00-13:00.

W dniach 25 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) oraz Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK) dla m.st. Warszawy będą nieczynne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zastanawiałeś się kiedyś jaką drogę przechodzi plastikowa butelka PET?

A czy wiedziałeś, że zanim wrzucisz pustą butelkę do żółtego kosza powinieneś najpierw odkręcić jej zakrętkę?

Jeśli tylko to zrobisz prawidłowo zagwarantujesz jej kolejne życie. Butelka z segregacji trafi do sortowni, następnie dostarczona zostanie do zakładu przetwarzającego butelki na rPET. Przedostatnim etapem będzie fabryka preform, gdzie przeprowadzi się szczegółową kontrolę jej jakości. W końcu przebadana preforma trafi do rozlewni wody, a tam uzyska kształt butelki i zapełni się czystą wodą. Wystarczy, że wrzucisz butelkę do odpowiedniego kosza, by mogła ruszyć w dalszą podróż i być może ponownie trafić w Twoje ręce. To takie proste 🙂

Zobacz TU jak wygląda cały proces.

Rada m.st. Warszawy przyjęła nowy projekt sposobu naliczania opłat za wywóz odpadów. Zgodnie z jego założeniem stawki zostaną ustalone od gospodarstwa domowego oraz uwarunkowane będą wielkością powierzchni mieszkania.

Nowe stawki

Tabela opłat przedstawiająca nowe stawki według Rady m.st. Warszawy.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Jednak dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie, przewidziana jest ulga, dzięki której finalna opłata spadnie do 98 zł. Jak podkreśla Ratusz powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować śmieci. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy lub unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki.

Wszelkie kwestie dotyczące nowego systemu naliczania opłat można kierować bezpośrednio do Urzedów Dzielnic m.st. Warszawa.

Źródło: https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady

Najwięcej odpadów zielonych BIO produkujemy jesienią m.in. z powodu porządków ogrodowych, czy grabienia liści. Aktualnie trwa okres kulminacyjny produkcji odpadów BIO. Mieszkańcy maja dwie możliwości ich zagospodarowania:

 •  oddanie odpadów w workach zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Wtedy odpady BIO trafią do kompostowania w nowoczesnej kompostowni odpadów Lekaro i powstanie z nich nawóz.
 •  kompostowanie odpadów BIO we własnym zakresie, w przydomowym kompostowniku. Wówczas jeśli nie będziemy wystawiać worków z odpadami zielonymi, możemy liczyć na obniżkę opłat za ich gospodarowanie.

Czym są odpady zielone BIO, co wchodzi w ich skład, jak z nimi postępować oraz jak wygląda proces ich kompostowania? O tym opowiedział w programie Czysta Polska dyrektor Lekaro, Leszek Zagórski.

Tylko 26,2% naszych odpadów trafia do recyklingu. Pozornie mało, jednak i tak taki wynik jest możliwy dzięki sortowniom, które minimalizują ilość odpadów poddanych składowaniu. Mimo tego, według Głównego Urzędu Statystycznego aż 41,6% odpadów jest składowana, czyli trafia na tzw. wysypiska śmieci. Obecność składowisk wiązać się może z dużą uciążliwością dla otoczenia np. odorami. Przedstawiamy czym różni się sortownia od składowiska i wyjaśniamy podstawowe zasady postępowania z odpadami.

OGRANICZ – WYKORZYSTAJ – ODZYSKAJ

O zasadach ich segregacji oraz najczęstszych wpadkach przy wyrzucaniu odpadów opowiedział Leszek Zagórski – przedstawiciel Lekaro. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym wywiadem dostępnym na portalu Noizz.

Przejdź do wywiadu
noizz

Firmy zachęcają klientów sklepu do budowania pro-ekologicznych nawyków i oddawania plastikowych butelek podczas zakupów. Akcja ma charakter pilotażowy i będzie prowadzona w 23 sklepach zlokalizowanych na warszawskiej Pradze. Plastikowe odpady zwrócone do sklepów Żabka posłużą do produkcji nowych, pochodzących w 100 proc. z recyklingu butelek na wodę mineralną.

Widzimy ogromny potencjał w podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców, we wzroście poziomów recyklingu i minimalizacji ilości odpadów. Dlatego bardzo chętnie bierzemy udział w akcjach, które zachęcają do selektywnej zbiórki zamiast wyrzucania odpadów zmieszanych. Podobnie jak można przynosić szklane butelki zwrotne do sklepu, tak teraz ruszamy z akcją zbiórki tych plastikowych – dodaje Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro.

Przeczytaj więcej

Miło nam poinformować, że LEKARO zostało laureatem w konkursie „Puchar Recyklingu”, w kategorii „Zielony Transport”.

Plebiscyt nagradza najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, starania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów w Polsce oraz działania edukacyjne i inicjatywy jakie podejmują firmy w zakresie gospodarki odpadami. Puchary Recyklingu są przyznawane pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dziękujemy za to wyróżnienie.

Zobacz zwycięzców tegorocznych konkursów z dziedziny ochrony środowiska

Informujemy, że w sobotę 30 października br. zostaje zawieszone funkcjonowanie dwóch lokalizacji MPSZOK:

 1. przy ul. Wóycickiego 14 (parking przy bramie Cmentarza Północnego)
 2. przy ul. Powązkowskiej (parking przy ul. Ostrowieckiej 10A).

MPSZOK obsługujący te lokalizacje rozpocznie pracę od punktu przy Urzędzie Dzielny Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 i będzie dostępny w tej lokalizacji od godziny 10:00 do godziny 15:30.

mpszok samochod

Od 1 stycznia 2021 r. Lekaro rozpoczyna kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców gmin Kołbiel i Halinów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. odbioru odpadów z terenu gminy i PSZOK:

Kołbiel

https://lekaro.pl/kolbiel/

 

Halinów

https://lekaro.pl/halinow/

 

Informujemy również, że  odbiór pierwszych odpadów w styczniu odbędzie się z worków poprzedniego operatora rozdawanych w grudniu 2020.

 

Harmonogramu odbioru odpadów znajdują się:

Kołbiel

https://lekaro.pl/harmonogramy-kolbiel/

 

Halinów

https://lekaro.pl/harmonogramy-halinow/

 

Harmonogramy w wersji papierowej będą roznoszone w dn. 30-31.12.2020 r. lub są dostępne do pobrania w Urzędach Gmin.

 

Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że w dniach 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) będą czynne w godzinach od 9:00 do 14:00.

W dniach 25 grudnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r.  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) będą nieczynne.

W dniu 26 grudnia 2020 r.  Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK) będą nieczynne.

Zachęcamy do lektury artykułu w magazynie NOIZZ o segregacji i przetwarzaniu odpadów.

https://noizz.pl/ekologia/oceniamy-jak-polacy-segreguja-smieci-pracownik-sortowni-odpadow-opowiada-o-czestych/81qpn3d

Lekaro do swojego zakładu w Woli Duckiej zatrudni pracowników:

 • kierowca kat. B
 • kierowca kat. B+C
 • konsultant Biura Obsługi Klienta
 • operator wózka widłowego
 • operator ładowarki
 • kierownik zmiany sortowni
 • operator prasy
 • spawacz
 • elektryk samochodowy
 • mechanik samochodowy

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod nr 22 185 52 51 lub wysłanie CV z informacją nt. stanowiska na adres: rekrutacja@lekaro.pl

 

Szczegółowe informacje na: https://lekaro.pl/kariera/

Obecnie odpady z tworzyw sztucznych to jedno z największych światowych wyzwań środowiskowych. Produkcja plastiku mimo wdrożenia wielu proekologicznych działań i zachowań wciąż rośnie, obecnie jest to już ilość przekraczająca 400 mln ton rocznie, z czego największy udział ma produkcja jednorazowych opakowań. Dlatego LEKARO wraz z siecią sklepów Żabka, jako pierwsze firmy w Polsce, wprowadziły możliwość oddania pustych plastikowych butelek, wzorem butelek szklanych, do wybranych sklepów Żabka. Tak odebrane butelki w 100% zostaną przekazane do recyklingu i produkcji nowych butelek na wodę mineralną. Akcja ma charakter pilotażowy i jest prowadzona w 23 warszawskich sklepach.

 

Szczegółowe informacje:

https://biznes.newseria.pl/news/w-zabce-wystartowal,p1525539464

 

https://www.zabka.pl/biuro-prasowe/zabka-jako-pierwsza-firma-w-polsce-testuje-gospodarke-o-obiegu-zamknietym-dla-marki-wlasnej

Instalacja komunalna Lekaro, czyli zakład MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych to jedna z najnowocześniejszych instalacji w Polsce.

To tutaj trafiają wszystkie odpady odebrane przez Lekaro, by odzyskać z nich cenne surowce wtórne.

 

Aby dowiedzieć się więcej o pracy instalacji, zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z sortowni odpadów LEKARO w Woli Duckiej, która pokazuje, jakie najczęściej błędy popełniamy przy segregacji odpadów w naszych domach.

https://wideo.wp.pl/dzien-w-sortowni-odpadow-zobacz-jakie-bledy-popelniamy-przy-segregacji-smieci-6555422852978305v

Sadzonki begonii, niecierpka czy surfinii można otrzymać w zamian za zużyty sprzęt elektroniczny w 6 dzielnicach Warszawy. Na pl. Defilad także za ubrania i obuwie. Taka możliwość będzie w najbliższą sobotę, 20 czerwca.

Celem akcji „Ecopoukładani” jest szerzenie zachowań przyjaznych środowisku
oraz promowanie wśród warszawiaków recyklingu jako szansy na rozsądne gospodarowanie ograniczonymi zasobami naturalnymi Ziemi. Poprzez akcję „Ecopoukładani” chcemy propagować pozytywne wzorce zachowań ekologicznych, dlatego zachęcamy do wzięcia w niej udziału.

 

Akcja, której partnerem jest LEKARO, odbędzie się jednocześnie w sześciu miejscach stolicy. Za przyniesione elektroodpady mieszkańcy otrzymają sadzonki roślin – kwiatów jedno i wieloletnich. Dodatkowo na pl. Defilad odbędzie się zbiórka ubrań organizowana przez portal ubraniadooddania.pl, z której dochód przeznaczony będzie na rzecz seniorów. Oddawać można odzież damską, męską i dziecięcą, obuwie oraz akcesoria nowe lub używane, ale bardzo dobrej jakości, niezniszczone, niepoplamione, niezmechacone oraz kompletne i nadające się do ponownego użycia. Za ubrania również będzie można otrzymać sadzonki roślin.

 

Każdy z uczestników, który przyniesie elektroodpady lub ubrania otrzyma kupony według poniższego przelicznika.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • mały sprzęt (np. suszarka, mikser) = 1 kupon
 • średni sprzęt (np. mikrofalówka, telewizor, odkurzacz, komputer) = 2 kupony
 • duży sprzęt (np. lodówka, pralka) = 3 kupony

Za kable kupony nie będą przyznawane.

 

Baterie:

 • za każde 20 szt. = 1 kupon

 

Ubrania i obuwie (jedynie w lokalizacji pl. Defilad):

 • 5 kg = 1 kupon
 • 10 kg = 2 kupony
 • 15 kg = 3 kupony

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 7 kuponów.

 

Zebrane kupony można wymienić na sadzonki roślin według zasady:

 • 1 kupon = 1 sadzonka oznaczona kolorem zielonym (gatunki roślin: Starzec, Werbena rabatowa mix oraz Begonia semperflorens mix, sadzonki krzewowe i owocowe)
 • 2 kupony = 1 sadzonka oznaczona kolorem pomarańczowym (gatunki roślin: Gazania mix, niecierpek Impatiens Walleriana oraz Irezyna), oraz krzewy ozdobne i drzewka owocowe ( Czereśnia ptasia, Jarząb, Jabłoń, Grusza, Bez czarny, Bez koralowy).;
 • 3 kupony = 1 sadzonka oznaczona kolorem żółtym (gatunki roślin: Złocień, Heliotrop, Surfinia mix, Kufea mix).

 

Akcja promocyjno-edukacyjna „Ecopoukładani” odbędzie się 20 czerwca, w godz. 10.00-14.00, jednocześnie w 6 lokalizacjach:

 • Praga-Południe – parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Grochowska 274;
 • Targówek – parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Kondratowicza 20;
 • Ursynów – parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. K.E.N. 61;
 • Białołęka – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Płytowa 1;
 • Wilanów – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Zawodzie 1;
 • pl. Defilad 1 (od strony ul. Marszałkowskiej) – w tym punkcie odbędzie się także zbiórka odzieży.

Obsługiwani będą tylko uczestnicy w maseczkach. Sadzonki rozdawane będą do wyczerpania zapasów.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin wydarzenia są dostępne na stronie um.warszawa.pl

Remontujesz?

Urządzasz?

Robisz wiosenne porządki?

Chcesz wyrzucić starą kanapę lub szafkę?

Zachęcamy do zamówienia kontener na odpady wielkogabarytowe, zielone , gruz czy poremontowe w nowych promocyjnych cenach.

Oferujemy kontenery o pojemnościach:

 • 2,5 m3
 • 5 m3
 • 7 m3

Kontenery podstawiany jest we wskazane miejsce w ciągu 24 h od zgłoszenia i zabierany zgodnie ze zgłoszeniem.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt (tel. 22 185 52 51, oferta@lekaro.pl)

Informujemy, iż uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXX/865/2020 z dnia 14 maja 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych. W konsekwencji właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły, biurowce), od 1 sierpnia 2020 r. muszą zawrzeć niezależną umowę na odbiór odpadów z upoważnioną firmą odbierająca odpady, np. Lekaro.

W innym wypadku obecne pojemniki z końcem lipca zostaną zabrane, a odbiory odpadów od sierpnia nie będą się odbywały.

W celu uniknięcia zamieszania z odbiorem odpadów na Państwa nieruchomości proponujemy zawarcie bezpośredniej umowy z firmą Lekaro. Pozwoli to Państwu na płynne przejście z systemu miejskiego na komercyjny: pozostawienie obecnych pojemników i kontynuację odbiorów. Możliwa jest oczywiście modyfikacja ilości czy rodzaju pojemników oraz częstotliwości ich odbioru.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę cenową obowiązującą do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na naszej stronie – tutaj.

KORZYŚCI:

 • Ponosisz jedynie opłatę za opróżniony pojemnik. W przypadku braku odpadów nie ponosisz opłaty.
 • Brak opłat za wynajem pojemnika.
 • Możliwość elektronicznego podpisania umowy poprzez e-mail. Cała sprawa może zostać załatwiona bez wychodzenia z biura, telefonicznie lub przez e-mail.
 • Faktury wysyłane są elektronicznie.
 • Brak zamieszania z wymianą pojemników.
 • Odbiór odpadów realizowany jest bez zakłóceń i przestoju. Nie zauważą Państwo zmiany.
 • Elastyczne odbiory: możliwość dostosowania odbiorów do Państwa potrzeb, a w tym rodzaju i ilości pojemników oraz częstotliwości ich odbioru.
 • Każdy klient może kontynuować odbiory na obecnych zasadach (dot. ilości pojemników i częstotliwości odbiorów) lub dowolnie je zmienić
 • Gwarancja, że Twoje odpady trafią do jednej z najnowocześniejszych instalacji w kraju.
 • Obsługa klientów z terenu całej Warszawy.
 • Możliwość przejęcia obowiązku wystawiania KPO w BDO.

Zachęcamy do skorzystania z oferty Lekaro.

Jeśli ktoś zastanawiał się, jak wygląda recykling plastikowych butelek, zachęcamy do zapoznania się z filmikiem pokazującym cały proces.
Pokazana jest w nim m.in. segregacja butelek z żółtego worka w sortowni Lekaro. Film został stworzony przez firmę Nestle.

 

Z radością informujemy, iż przywracamy funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

– od 25.04.2020 r w Józefowie

– od 09.05.2020 r. w Wiązownie

Dodatkowo od 27 kwietnia 2020 r. rusza z powrotem Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) dla m.st. Warszawy. Przypominamy jednak, że PSZOK i MPSZOK dla m.st. Warszawy są w dniach 1 i 2 maja 2020 r. nieczynne.

Jakkolwiek z uwagi na dalsze zagrożenie epidemiczne prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyty w PSZOK i MPSZOK, w tym obowiązkowo zakrycie nosa i ust.

W związku z wprowadzeniem obowiązku segregacji odpadów proponujemy Państwu specjalne zestawy do segregacji odpadów w promocyjnej cenie:

 • Zestaw pięciu pojemników – 999,00 zł brutto za zestaw. Skład zestawu:
  • czarny pojemnik na odpady zmieszane o poj. 240
  • niebieski pojemnik na papier o poj. 240 l
  • żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne o poj. 240 l
  • zielony pojemnik na szkło o poj. 120 l
  • brązowy pojemnik na BIO o poj. 120 l
 • Zestaw czterech pojemników- 799,00 zł brutto za zestaw. Skład zestawu:
  • niebieski pojemnik na papier o poj. 240 l
  • żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne o poj. 240 l
  • zielony pojemnik na szkło o poj. 120 l
  • brązowy pojemnik na BIO o poj. 120 l
 • Zestaw trzech pojemników- 589,00 zł brutto za zestaw . Skład zestawu:
  • niebieski pojemnik na papier o poj. 240 l
  • żółty pojemnik na metale i tworzywa sztuczne o poj. 240 l
  • zielony pojemnik na szkło o poj. 120 l

Więcej informacji o promocji, wymiary pojemników i inne informacje dostępne są na: https://lekaro.pl/oferta/sprzedaz-pojemnikow/

 

Kontenery

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami dot. przemieszczania się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla

 • Gminy Wiązowna
 • Gminy Michałowice
 • Gminy Konstancin-Jeziorna
 • Miasta Józefowa

będą nieczynne do odwołania.

Dodatkowo z uwagi na Święta Wielkanocne PSZOK dla m.st. Warszawy przy ul. Płytowej 1 i ul. Zawodzie 1 będzie nieczynny w Wielką Sobotę 11.04.2020 r.

Ponadto nieczynne są Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) na terenie m.st. Warszawy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i liczymy na zrozumienie.

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego funkcjonowanie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) na terenie m.st. Warszawy zostaje wstrzymane od 16.03.2020 r. do odwołania.

W konsekwencji objazdy MPSZOK w środy i piątki nie będą realizowane.

Szanowni Państwo,
w trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, od 13.03.2020 r. do odwołania Lekaro ograniczyło pracę Biura Obsługi Klientów.

Klienci będą w tym czasie obsługiwani:
• drogą e-mailową – wiadomości prosimy wysyłać na adres: warszawa@lekaro.pl (dla mieszkańców Warszawy) lub na lekaro@lekaro.pl (dla pozostałych Klientów)
• telefonicznie od 7:00 do 18:00 pod numerem infolinii 22 185 52 51
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej – korespondencję prosimy kierować na adres: Lekaro, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Prowadzący program Ty Śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce opowiadali o prowadzonym przez Lekaro Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK).

Program został wyprodukowany przez Organizację Odzysku Opakowań Eko-Cykl S.A. (www.ekocykl.org)

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem:

Specjalista Lekaro – Leszek Zagórski opowiadał o segregacji w praktyce w 14. odcinku programu Ty śmieciu!
Ekocyklicznie o gospodarce, wyprodukowanym przez Organizację Odzysku Opakowań Eko-Cykl (www.ekocykl.org)

Zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem:

 

Lekaro już po raz kolejny bierze udział w akcji Ciepło z Natury organizowanej przez www.segromet.pl w kooperacji z m.st. Warszawą.
Dzięki tej akcji świąteczne choinki zamiast na składowisko, trafiają do przekształcenia na biomasę, która wykorzystywana jest w warszawskich elektrociepłowniach. W zeszłym roku zebrano 1400 ton choinek, które ogrzały 800 mieszkań.

Zachęcamy do zapoznania się z filmikiem:

Zachęcamy do rozpoczęcia z Lekaro segregacji odpadów na budowach.

W celu poznania oferty zachęcamy do zapoznania się z filmem:


Więcej informacji na stronie:  https://lekaro.pl/oferta/odbior-odpadow/

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: lekaro@lekaro.pl lub 22 185 52 51

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają zasady odbioru odpadów, co wynika z wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na podstawie których, od 1 stycznia 2020 r. zaczyna funkcjonować BDO (Baza Danych o Odpadach), która stanowić będzie elektroniczny system ewidencjonowania obrotu odpadami (www.bdo.mos.gov.pl).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo – tutaj.

Lekaro - Wesołych Świąt!

1 stycznia 2020 r. rusza baza danych o odpadach, a wraz z nią szereg wymogów dot. gospodarki odpadami. Wszystkich klientów będących wytwórcami odpadów (poza mieszkańcami, od których odpady odbierane są w ramach systemu miejskiego oraz firmami, które nie produkują innych odpadów niż komunalne) informujemy o potrzebie posiadania wpisu do rejestru BDO oraz potrzebie wystawiania Kart Przekazania Odpadów w systemie BDO w momencie transportu odpadów od 1 stycznia 2010 r.

 

W celu dodatkowych informacji zachęcamy do zapoznania się ze stroną bdo.mos.gov.pl lub w Urzędzie Marszałkowskim www.mazovia.pl

Informujemy, iż Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m.st. Warszawie zlokalizowane przy ul. Zawodzie 1 i ul. Płytowej 1 nie będą czynne w dniach:

 • 24 grudnia 2019 r. (Wigilia)
 • 31 grudnia 2019 r. (Sylwester)

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Od 1 listopada w gminie Michałowice segregujemy na 5 frakcji, czyli w podziale na:

 • Papier
 • Metale i tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • BIO i odpady zielone
 • Zmieszane

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki obowiązujące w gminie Michałowice są dostępne tutaj.

Życzymy udanej segregacji.

Tekst: Z uwagi, iż 1 listopada 2019 r. (dzień wszystkich świętych) jest dniem wolnym od pracy, Mobilny Punktu Selektywnej Zbiórki dla m.st. Warszawy w dn. 2 listopada 2019 r. (sobota) jest nieczynny. 

Za utrudnienia przepraszamy.

W zakresie ubezpieczeń naszej działalności, pojazdów oraz mienia współpracujemy z MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o., którą polecamy naszym kontrahentom.

Zachęcamy do wspólpracy z Mai Insurance Brokers w zakresie ubezpieczeń.

Dane kontaktowe:

MAI Insurance Brokers Poland Sp. z o.o.
ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 

Zakład Lekaro był miejscem nagrania jednego z odcinków programu „Ty śmieciu! ekocyklicznie o gospodarce”, nagrywanego przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., omawiającego temat odpadów.

Zachęcamy o zapoznanie się z całym cyklem odcinków:

https://www.youtube.com/channel/UCbmTDZ_xHa5npr83FuC8Dww

 

Wzorem zeszłego roku zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu „Działaj z imPETem!” – www.facebook.com/dzialajzimpetem.

To projekt ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

Inicjatorami przedsięwzięcia jest Organizacja Odzysku Rekopol.

Zachęcamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych, które są dostępne do pobrania pod adresem: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem.

 

Poniżej linki do ulotek:

 

Z radością informujemy, iż Lekaro będzie kontynuowało przez kolejne 3 lata odbiór odpadów z terenu Pragi Północ i Pragi Południe.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramami odbioru dostępnymi na:

https://lekaro.pl/harmonogram-praga/

Z radością informujemy o przedłużeniu współpracy w zakresie odbioru odpadów z gminy Wiązowna.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wywozów dostępnym tutaj.

 

11 Maja to DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA, który w tym roku odbywa się pod hasłem #ZaczynamOdSiebie. XIII edycję tego Dnia, organizowaną przez Rekopol (link do www.rekopol.pl) jak co roku wspiera również LEKARO.

Do 2021 roku ze sklepów znikną plastikowe jednorazówki (patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki). Dodatkowo do 2025 r. co najmniej 55 proc. odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a cel ten w kolejnych latach będzie dalej wzrastał. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2017 r.  było to nieco poniżej 27%. Powyższe zmiany nie będą możliwe jeśli producenci nie będą ekoprojektować, a konsumenci nie zmienią swoich nawyków tak, by poprawnie segregować i nie generować niepotrzebnych odpadów.

Dlatego tegoroczna XIII edycja Dnia bez Śmiecenia odbywa się pod hasłem #ZaczynamOdSiebie. W ten sposób zachęcamy, aby każdy podjął proste działania, które ograniczą ilość odpadów trafiających na składowiska, lub co gorsza do środowiska.  Przygotowaliśmy serię elektronicznych Kartek, które zawierają wskazówki – jak prostymi zmianami możemy zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko.

Po pierwsze UNIKAM. Podczas kampanii będziemy zachęcać do rezygnacji z produktów jednorazowego użytku, kupowania rzeczy bez zbędnych/nadmiernych opakowań, korzystania z pojemników wielokrotnego użytku.

Po drugie PLANUJĘ. Tu będziemy zachęcać odbiorców kampanii do przemyślanych zakupów, planowania najbliższego menu oraz przygotowywania potraw z wykorzystaniem produktów, które mamy już w lodówce.

Po trzecie SEGREGUJĘ. W większości gmin obowiązuje zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska system segregacji odpadów, jednak mieszkańcy wciąż mają z nią problemy. Podczas prowadzonych działań będziemy zwracali uwagę na odpady, które sprawiają nam największe trudności.

Po czwarte WYKORZYSTUJĘ. Tym przekazem chcemy zwrócić uwagę odbiorców, że wiele wyrzucanych przez nas odpadów mogłoby zostać jeszcze wykorzystanych. Będziemy zachęcać do sprzedawania i oddawania niepotrzebnych przedmiotów oraz wykorzystywania różnych rzeczy na nowo.

Szczegółowe informacje dot. Akcji znajdziesz na Facebooku: www.facebook.com/dzienbezsmiecenia
oraz na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl.

Aby być na bieżąco warto polubić stronę Dzień Bez Śmiecenia na Facebook’u https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia/

 

#ZaczynamOdSiebie

 

 

Informujemy, iż przywrócono planowe odbiory odpadów z terenu Gminy Wiązowna.

Niezrealizowane odbiory będą zrealizowane zgodnie z poniższym planem:

 • Wywóz odpadów selektywnych z sektora I z 01.03.2019 r. będzie zrealizowany 09.03.2019 r. (sobota)
 • Wywóz odpadów zmieszanych z sektora III z 06.03.2019 r. będzie zrealizowany 09.03.2019 r. (sobota)

1 stycznia 2019 r. w m.st. Warszawie został wprowadzony nowy system selektywnej zbiórki. Zgodnie z nowymi zasadami odpady z Państwa nieruchomości będą odbierane w podziale na 5 frakcji tj.:

 • PAPIER
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • SZKŁO
 • BIO
 • ODPADY ZMIESZANE

Dodatkowo odbierać będziemy, jak dotychczas:

 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone (trawa, liście) (od marca do listopada)

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami segregacji (link) oraz informacjami dla mieszkańców (link)

Aktualne harmonogramy odbioru na 2019 r. dostępne są tutaj (link)

Wraz z początkiem nowego roku, w dn. 02.01.2019 r. rusza prowadzony przez Lekaro, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla m.st. Warszawy, w którym mieszkańcy Warszawy mogą nie tylko nieodpłatnie oddać odpady komunalne i niebezpieczne, lecz również dowiedzieć się o zasadach selektywnej zbiórki i ciekawostek o recyklingu.

PSZOK, zgodnie z zasadą recyklingu, powstał głównie z materiałów odzyskanych i powtórnie użytych. I tak:

 • kontenery socjalne są wykonane w kontenerów morskich wcześniej wykorzystywanych do transportu materiałów
 • utwardzenie terenu jest częściowo wykonane z odzyskanych płyt betonowych i kostki
 • wystrój kontenera biurowego wykonany jest z folii używanej do produkcji worków.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Zawodzie 1 w Warszawie.

Wraz z PSZOKiem rozpoczął funkcjonowanie Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który w środy i soboty odwiedza każdą dzielnicę lewobrzeżnej Warszawy.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania PSZOK i MPSZOK znajdują się na stronie lekaro.pl/oferta/pszok/

Harmonogramy dla gmin Michałowice, Piaseczno, Józefów, Wiązowna, Konstancin-Jeziorna oraz dla m.st. Warszawy na 2019 r. są już dostępne w zakładkach poszczególnych gmin na stronie:

https://lekaro.pl/harmonogramy/

Jednocześnie informujemy, iż harmonogramy w gminach Michałowice, Piaseczno, Wiązowna i Konstancin-Jeziorna będą dystrybuowane w grudniu 2018 r. również w formie papierowej do wszystkich gospodarstw zabudowy jednorodzinnej.

Harmonogramy dla nieruchomości na terenie Warszawy są dostępne od 28 grudnia 2018 r. (piątek) tutaj

W dn. 29.11.2018 r. podczas uroczystej gali ogólnopolskiego, prestiżowego konkursu Puchary Recyklingu 2018, organizowanego m.in. pod patronatem Ministerstwa Środowiska  oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która odbyła się w ramach konferencji Envicon, firma Lekaro z uwagi na wyróżniające się wśród sortowni odpadów wyniki dot. odzysku odpadów otrzymała, aż dwie nagrody główne w kategorii:

 • Lider Recyklingu opakowań – za jedną z największych w kraju łączna ilość wysortowanych i przekazanych do recyklingu opakowań z surowców wtórnych tj. papier, plastik, metale i szkło w 2017 r.
 • Złota Bela Makulatury –  za jedną z największych w kraju ilość wysortowanej i przekazanej do recyklingu makulatury w 2017 r.

Cieszymy się, że wysoka automatyzacja i zaawansowanie zakładu Lekaro przekładające się na maksymalizację ilości odpadów przekazanych do recyklingu oraz działania proekologiczne zostały docenione. Powyższe nagrody są również dowodem, iż Państwa odpady trafiają do jednego z najnowocześniejszych i najefektywniejszych zakładów w Polsce.

Zachęcamy do skorzystania z oferty LEKARO na dostawę soli drogowej, mieszanki piaskowo-solnej lub piasku do posypywania ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo oferujemy również pojemniki na sól i piasek.

Pełna oferta oraz cennik dostępna na stronie.

W związku z faktem, iż 12 listopada 2018 r. jest uroczystym świętem narodowym oraz dniem wolnym od pracy ulegają przełożeniu wywozy wypadające w dn. 12.11.2018 r.

Poniżej informacje nt. zmian:

 • Warszawa (Wawer, Rembertów, Wesoła)
 • Warszawa (Praga Północ, Praga Południe)
 • Michałowice
  • Wywóz odpadów zmieszanych i popiołu z rejonu I – Komorów z 12.11.2018 r. przełożony na 16.11.2018 r. (piątek)
 • Konstancin-Jeziorna
  • Wywóz odpadów zmieszanych z zabudowy wielorodzinnej z 12.11.2018 r. przełożony na 13.11.2018 r. (wtorek)
 • Piaseczno
  • Wywóz odpadów zmieszanych z zabudowy wielorodzinnej z 12.11.2018 r. przełożony na 13.11.2018 r. (wtorek)

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Nowoczesna instalacja przetwarzania odpadów LEKARO, maksymalizującą ilość wysortowanych i przekazanych do recyklingu odpadów, była tematem jednego z odcinków programu Fabryki w Polsce.

Zachęcamy do obejrzenia  filmu na naszym kanale Youtube!

 

Nowe mniejsze kontenery o poj. 2,5 m3 na odpady budowlane i gruz.

Na potrzeby mniejszych budów i remontów rozszerzyliśmy gamę kontenerów typu KP na odpady budowlane, wielkogabarytowej i gruz o kontenery o poj. 2,5 m3.

Dzięki mniejszym gabarytom możliwy jest wjazd na mniejsze posesje. Dodatkowo kontenery o poj. 2,5 m3 idealnie sprawdzą się przy małych remontach i pracach budowlanych, gdzie nie ma potrzeby podstawiania większych kontenerów o poj. 5 lub 7 m3.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem (lekaro@lekaro.pl) lub telefonicznie (22 185 52 51)

 

Uprzejmie informujemy, że Lekaro, w związku z zakończeniem umowy zawartej z m.st. Warszawą, zakończyło w dn. 31.07.2018 r. obsługę odbioru odpadów z terenu Mokotowa.

W celu uzyskania informacji nt. odbioru odpadów od 01.08.2018 r. prosimy o kontakt z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi m.st. Warszawy.

 

 

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. I tak:

 • z materiału odzyskanego z 35 butelek plastikowych można wykonać bluzę polar
 • recykling 5 butelek PET pozwala na wykonanie torby na zakupy
 • recykling 13 butelek pozwolił na wytworzenie materiału potrzebnego do wykonania jednego stroju sportowego dla reprezentanta Polski w piłce nożnej na EURO 2012
 • recykling 25 butelek PET pozwala na wytworzenie włókien do wypełnienia trzech poduszek

Dlatego odkręć, opróżnij, zgnieć i posegreguj (do pojemnika na tworzywa stuczne) butelki PET.

Pamiętaj recykling odpadów zaczyna się od Ciebie.

Poniżej przedstawiamy materiały informacyjne i edukacyjne:

Więcej materiałów znajdziesz w zakładce Ekoedukacja 

Dodatkowe informacje:

 

50% odzysku w 2020 roku, to założony poziom recyklingu odpadów komunalnych wyznaczony przez Unię Europejską. Jest to wielkie wyzwanie nie tylko dla Polski, ale również dla rozwiniętych gospodarek Europy zachodniej, które były uważane za liderów recyklingu.

W związku z rosnącymi z roku na rok poziomami recyklingu dla odpadów z papieru, plastiku, szkła i odpadów wielomateriałowych, które w 2018 r. wynoszą 30%, ale już w 2020 r. będą wynosić 50%, z perspektywą dalszego wzrostu w latach późniejszych, rynek gospodarki odpadami poszukuje nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomogą na osiągnięcie tych celów, tj. odzysk i poddanie recyklingowi odpowiedniej ilości odpadów komunalnych.

Kuriozalnie w wyniku niskiej segregacji u źródła w Polsce, polskie instalacje sortowania odpadów były dedykowane nie tylko dla odpadów selektywnie zebranych, jak miało to miejsce na zachodzie, lecz również dla zmieszanych odpadów komunalnych, w których pozostaje wiele surowców wtórnych. To pozwoliło zdobyć operatorom gospodarki odpadami w Polsce niezwykłą wiedzę nt. tego jak wysortowywać surowce wtórne z odpadów zmieszanych, które odzyskowi materiałowemu w innych krajach nie były poddawane w ogóle lub na pewno nie w takim stopniu.

Na czele tych instalacji, wyróżnia się LEKARO, polska, rodzinna firma, obsługująca ponad 800 000 osób z regionu warszawskiego. To właśnie ta instalacją, do której dziennie trafia ponad 1000 ton odpadów, co czyni ją jedną z największych instalacji w kraju, była celem wizyt menedżerów wysokiego szczebla francuskich firm i koncernów tj. Suez czy Veolia, w dn. 06-07.02.2018 r. Ta dwudniowa wizyta miała na celu przedstawienie zakładu LEKARO, który jest nie tylko największym, ale również jednym z najbardziej zaawansowanych zakładów nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. To tu, na trzech zautomatyzowanych i wysoce zaawansowanych liniach sortowniczych wysortowuje się 15 różnych frakcji surowców wtórnych. W 2017 roku wysortowano w LEKARO 20% odpadów, z tego taką ilość papieru, która pozwoliła na uratowanie ponad 150 000 tysięcy drzew, czyli 15 ha lasów.

Zakład powstał w wyniku wielu lat doświadczeń, zagranicznych i polskich wizyt studyjnych, analiz i badań, przy wykorzystaniu rozwiązań topowych dostawców technologii z zakresu gospodarki odpadami z całej Europy, przez co został zoptymalizowany do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, co czyni go liderem w skali kontynentu. W instalacji można znaleźć nowoczesne optoseparatory z Francji, rozdrabniacze z Austrii, separatory metali żelaznych i nieżelaznych z Niemiec. Jakkolwiek, z uwagi na polski charakter firmy LEKARO – zaprojektowanie całej linii i wykonanie konstrukcji powierzono polskiej firmie, dzięki czemu większość linii i tak stanowią produkty tj. konstrukcje i taśmociągi, wyprodukowane w Polsce.

Podczas wizyt goście zapoznali się z historią firmy, polskimi uwarunkowaniami prawnymi gospodarki odpadami, specyfiką selektywnej zbiórki i funkcjonowaniem samego zakładu. Była to dla nich niezwykła lekcja i sesja dzielenia się doświadczeniami. Zyskali wiele pomysłów i rozwiązań, które teraz mogą wykorzystać przy modernizacji swoich zakładów.

recykling odpadów komunalnych

W dn. 17.10.2017 r. firma PPHU Lekaro otrzymała główną nagrodę w kategorii Złota Bela Makulatury w konkursie Puchary Recyklingu, organizowanym przez Przegląd Komunalny. W kapitule konkursu zasiadali przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Ekologii oraz przedstawiciele recyklerów i organizacji odzysku. Firma Lekaro otrzymała nagrodę z tytułu wysortowania największej ilości odpadów opakowaniowych z papieru w 2016 r. spośród wszystkich zakładów w Polsce. Biorąc pod uwagę, że odzysk 1 tony papieru pozwala na uniknięcie wycinki 17 drzew, dzięki odzyskowi odpadów przez Lekaro w samym 2016 r., uratowano ponad 240 000 drzew. Dzięki nowoczesnej instalacji Lekaro w Woli Duckiej możliwa jest maksymalizacja ilości odpadów przekazanych do recyklingu i minimalizacji ilości składowanych odpadów, a to wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska.

Ochrona Środowiska

Po prostu SEGREGUJ…

segregowanie śmieci

Z okazji DNIA BEZ ŚMIECENIA wyruszamy w teren.

Od dwunastu lat 11 maja edukujemy i zwracamy uwagę Polaków na potrzebę segregacji odpadów. Każdego roku poruszamy ten temat z nieco innej strony. Podczas poprzedniej edycji DNIA BEZ ŚMIECENIA obalaliśmy mity, dwa lata temu mówiliśmy o 10 zasadach Kultury Segregacji, wcześniej namawialiśmy Polaków do zajrzenia do swoich pojemników i upewnienia się, że prawidłowo segregują.

W tym roku postanowiliśmy nieco inaczej podejść do tematu, wykorzystać sprzyjającą pogodę i zaprosić zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do udziału w prostej grze terenowej. Będzie ona poruszać temat segregacji i recyklingu odpadów oraz świadomych zakupów, a jednocześnie może być ciekawą propozycją spędzenia czasu i przekazania wartościowych treści w mniej standardowy sposób.

Czy wciąż musimy namawiać Polaków do segregacji oraz informować co wrzucać do poszczególnych pojemników na odpady? Jak najbardziej. Jak wskazuje Raport z badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski pn. Gospodarka Odpadami przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Środowiska (Badanie przeprowadzone przez DANAE sp. z o.o. i Realizacja SP. z o.o. w terminie 31.10-14.11.2017 r.).

w 2017 roku 53,2% ankietowanych zadeklarowało, że regularnie segreguje śmieci, 17,2% robi to sporadycznie, natomiast 26,6% wskazało, że wcale nie segreguje odpadów. Wciąż wielu z nas nie wie do którego z pojemników powinno się wyrzucić porcelanę, papiery higieniczne oraz kartony po płynnej żywności. Blisko 70% respondentów nie wie gdzie w ich okolicy znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przygotowaliśmy, więc grę terenową z zadaniami poruszającymi te i wiele innych zagadnień z zakresu segregacji odpadów.

Grę w kilku wersjach znajdziecie na www.dzienbezsmiecenia.pl . W pierwszej z nich, adresowanej do przedszkolaków, psotny chochlik nabałaganił i schował jedną z maskotek na terenie przedszkola. Zadaniem dzieci jest wykonanie kilku prostych zadań i odnalezienie maskotki. Druga wersja (w trzech wariantach wiekowych) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Gra polega na przemieszczaniu się klasy między wyznaczonymi  stacjami,  wykonaniu zadań tam odnalezionych i uzyskaniu w ten sposób elementów układanki z hasłem podsumowującym zmagania. Ostatnia to propozycja gry dla starszej młodzieży i dorosłych. Uczestnicy mają za zadanie dotrzeć w 8 miejsc, wykonać ukryte tam polecenia i w ten sposób uzyskać hasła potrzebne na końcu gry. To ciekawa propozycja, którą można przeprowadzić zarówno wśród pracowników jak i studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych czy po prostu w gronie znajomych.

Do pobrania scenariusze gier terenowych:

GRA TERENOWA – przedszkola

GRA TERENOWA – dla młodzieży

GRA TERENOWA – klasy 1-3 

GRA TERENOWA – klasy 4-6 

GRA TERENOWA – klasy 7-8 

Zachęcamy również do prowadzenia własnych działań edukacyjnych np. konkursów, warsztatów, pogadanek na temat segregacji odpadów, dołączenia do nas na Facebooku oraz korzystania z ciekawych infografik, filmików i innych materiałów na temat segregacji odpadów znajdujących się na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl.

Kampania DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA jest elementem projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.

Rekopol    Kultura

Jak włączyć się w obchody DNIA BEZ ŚMIECENIA i czy wymaga to dużego zaangażowania?

Otóż nie. Wystarczy:

 • wejść na stronę dzienbezsmiecenia.pl , pobrać z niej kartkę i wysłać 11 maja do jak największej grupy odbiorców.
 • ściągnąć ze wspomnianej strony gotowy scenariusz gry z zadaniami i pytaniami i zorganizować ją w terminie 11 maja (Dzień bez Śmiecenia) – 5 czerwca (Światowy Dzień Ochrony Środowiska) na wybranym Przygotowaliśmy scenariusze gry dla każdego. Mogą być one wykorzystane w przedszkolu, szkole, a także w biurze czy podczas integracji na świeżym powietrzu.
 • pokazać jak świętowaliście DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA zamieszczając krótką relację na swoich stronach internetowych/facebooku z #ChceMiSie.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „SEGREGUJ”. Partnerami kampanii są Akcjonariusze Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Więcej informacji: Monika Wyciechowska

Specjalista ds. Komunikacji Marketingowej

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. m.wyciechowska@rekopol.pl

tel. 22 550 09 78

Informujemy, że LEKARO oferuje odpłatną usługę mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne przed okresem zimowym w gminach Józefów, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna w dniach:

 • Józefów – 26 września 2017 r. (wtorek)
 • Piaseczno – 20 września 2017 r. (środa)
 • Konstancin – Jeziorna – 20 września 2017 r. (środa)

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny (22 112 02 84) lub e-mailowy (jozefow@lekaro.pl, piaseczno@lekaro.pl, konstancin.jeziorna@lekaro.pl)

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców stolicy do udziału w Warszawskich Dniach Recyklingu, które odbędą się w sobotę, 13 maja br., w godzinach 10.00-14.00.

W każdej Dzielnicy (lokalizacje zamieszczono poniżej) mieszkańcy otrzymają sadzonki roślin (krzewów, kwiatów, ziół) w zamian za przyniesione odpady: „elektrośmieci”, plastik, metal, papier, szkło, baterie.

Przelicznik kuponów na sadzonki:

1 KUPON  = 1 sadzonka zioła;

2 KUPONY = 1 sadzonka kwiatu lub byliny;

3 KUPONY = 1 sadzonka krzewu.

Zapraszamy!

 

Lokalizacje wydarzenia w dzielnicach:

 

– Mokotów – zatoka parkingowa przy ul. Piaseczyńskiej/Idzikowskiego, koło Parku Arkadia;

– Praga – Południe – parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Grochowska 274;

– Praga – Północ – parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. ks. J. Kłopotowskiego 15;

– Rembertów – parking przy Urzędzie Dzielnicy, al. Gen. A Chruściela 28 (od strony ul. Konwisarskiej);

 

– Wawer – parking przy Urzędzie Dzielnicy, ul. Żegańska 1;

– Wesoła – przy Urzędzie Dzielnicy, ul. 1 Praskiego Pułku 33;

 

Ulotka dot. Dni Recyklingu

 

Z uwagi na Święta Wielkanocne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sulejówku w dn. 15.04.2017 r. jest nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

W związku z rozpoczęciem Akcji Zima zachęcamy do zakupu wraz z dostawą piasku, soli, mieszanki piaskowo-solnej.
(więcej…)

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału we wspieranych przez Lekaro Dniach Recyklingu,
które odbędą się w dn. 17-18.09.2016 r. (sobota-niedziela).

(więcej…)

Sulejówek: PSZOK nieczynny 11 Czerwca 2016 r.

(więcej…)

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!