LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Jak wygląda segregacja odpadów w Polsce?

Segregacja odpadów dla niektórych Europejczyków, w tym również Polaków, to dalej niezrozumiały temat. Często przeprowadzane są badania dotyczące ilości produkowanych odpadów przez przeciętne gospodarstwa domowe. Jedno z nich przedstawia dane, z których wynika, że Polacy produkują około 344 kg odpadów na osobę rocznie, co sytuuje nas na przedostatnim miejscu tabeli państw europejskich.

Takie badania są często motorem napędowym to postawienia kolejnych pytań, m.in. o to, jak wygląda codzienna segregacja Polaków. Z naszego doświadczenia wiemy, że rodacy czynią duże postępy w sortowaniu odpadów, jednak wymaga to jeszcze pewnego dopracowania. Nadal skomplikowany wydaje się system sortowania odpadów w pięciu pojemnikach — papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, zmieszane, bio. Na tym tle Polakom najlepiej wychodzi sortowanie szkła.

Poziom recyklingu w naszym kraju

Sortowanie odpadów zgodnie z zasadami deklaruje aż 77% Polaków. Region, który może pochwalić się najmniejszą ilością produkowanych odpadów to województwo podkarpackie. Najwięcej produkuje się ich na Śląsku. Poziomy recyklingu są zróżnicowane również pod względem rodzaju gospodarstwa domowego. Z segregowaniem odpadów lepiej radzą sobie właściciele domków jednorodzinnych niż mieszkań. Wynika to przede wszystkim z możliwości przestrzennych — w domach jednorodzinnych i na ich posesjach nie brakuje miejsca do ustawienia odpowiedniej liczby pojemników.

Odpady odebrane z Państwa domów trafiają m.in. do naszego zakładu recyklingu zlokalizowanego pod Warszawą. Każdego dnia dbamy o dobro środowiska, odzyskując z odpadów od 60 do 90% surowców.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!