Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Michałowice

Informacje ogólne

Firma Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w Gminie Michałowice.

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 7.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 7:00-20:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (niebieskie na papier, żółte na metale i tworzywa, zielone na szkło, brązowe na odpady bio w tym odpady zielone).

Pojemniki na odpady zmieszane mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

System zbiórki

Od 1 listopada 2019 w gminie Michałowice będą obowiązywać nowe ogólnopolski system selektywnej zbiórki z podziałem na:

 • zmieszane odpady komunalne (pojemniki)
 • papier (niebieski worek)
 • metale i tworzywa sztuczne (żółty worek)
 • szkło (zielony worek)
 • bio (w tym odpady zielone, trawa, liście) (brązowy worek)
 • odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) (w postaci „wystawki” sprzed posesji, po zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Gminy)
 • popiół (w workach własnych Mieszkańca)

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami selektywnej zbiórki które znajdują się tutaj

W okresie przejściowym worki na segregowane suche prosimy wykorzystać do zbierania odpadów metali i tworzyw sztucznych.

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 7:00-20:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Granicznej 6 w Michałowicach. Punkt czynny jest w:

 • wtorek 7:00-13:00
 • czwartek 13:00-19:00
 • sobota 10:00-16:00

Każdy z mieszkańców może przekazać następujące odpady do Punktu PSZOK:

 • papier
 • metale i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady wielkogabarytowe
 • bio (w tym odpady zielone)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • przeterminowane leki
 • zużyte opony
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • popiół
 • żarówki, świetlówki

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt 22 185 52 51 lub michalowice@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!