LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wywóz śmieci i odpadów przemysłowych z Otwocka i okolic

Dzięki intensywnemu rozwojowi floty pojazdów przystosowanych do wywozu śmieci, opadów wielogabarytowych czy gruzu, oferujemy Państwu nasze usługi na terenie Otwocka i jego okolic.

Odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców i firm z Otwocka

W ramach oferowanych usług zapewniamy systematyczny, sprawny odbiór i wywóz, takich odpadów jak:

  • odpady komunalne zmieszane,
  • odpady segregowane i niesegregowane,
  • odpady zielone (trawa, liście),
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W naszej ofercie znajdą Państwo również kontenery na gruz i odpady wielkogabarytowe. Można je wynająć na korzystnych warunkach rozliczania – za każdy opróżniony pojemnik, a nie za określony czas wynajmu.

Wywóz śmieci odbywa się według ustalonego harmonogramu, a w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości w zakresie odbioru odpadów – nasi konsultanci na infolinii chętnie Państwu wszystko wyjaśnią.

Wywóz odpadów przemysłowych – dla firm z Otwocka

Zapewniamy regularny odbiór i wywóz odpadów przemysłowych z zakładów wytwórczych na terenie gminy Otwock i jej okolic. Zajmiemy się odbiorem i utylizacją:

  • odpadów pobudowlanych i poremontowych,
  • ziemi, trocin i materiałów biodegradowalnych, powstałych w wyniku produkcji,
  • odpadów komunalnych z zakładu,
  • gruzu i odpadów wielkogabarytowych,
  • materiałów wymagających szczególnych warunków utylizacji i odpadów produkcyjnych do dalszego recyklingu.

Podejmujemy współpracę zarówno z gospodarstwami rolnymi, jak i dużymi zakładami wytwórczymi. Posiadamy kontenery o pojemnościach 2,5 m3, 5 m3 i 7 m3, które można wynająć lub zakupić, obniżając przy tym koszty wywozu odpadów.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!