Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Piaseczno

(sektor III) 

Nowy system selektywnej zbiórki odpadów

Wraz z 1 stycznia 2019 r. w Piasecznie wprowadzony zostaje nowy, pięcio-
pojemnikowy, system selektywnej zbiórki. Zgodnie z nowymi zasadami odpady będą
odbierane w podziale na:

  • Papier (worek niebieski)
  • Metale i tworzywa sztuczne (worek żółty)
  • Szkło (worek zielony)
  • Bio (worek brązowy)
  • Odpady zmieszane (pojemnik własny Mieszkańca)

Dodatkowo odbierać będziemy:

  • Odpady wielkogabarytowe (luzem)
  • Odpady zielone (trawa, liście) (worek własny Mieszkańca)

Szczegółowe zasady recyklingu znajdują się tutaj

Informacje ogólne

Firma Lekaro prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i niemieszkalnej (firmy i instytucje) w Gminie Piaseczno (Sektor III – Julianów, Józefosław oraz miasto Piaseczno na wschód od linii kolejowej Warszawa-Radom).

Dołożymy wszelkich starań by świadczone usługi były realizowane na najwyższym poziomie.

Zasady odbioru

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki musza być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 7.00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 7:00-20:00.

Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Pojemniki i worki

Lekaro dostarcza worki na odpady segregowane (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio). Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady zielone Mieszkaniec jest zobowiązany zakupić we własnym zakresie.

Lekaro prowadzi sprzedaż pojemników na odpady zmieszane. Oferta znajduje się tutaj

Harmonogram wywozu odpadów

Wywozy będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem w godzinach 7:00-20:00.

Harmonogram wywozu odpadów znajduje się tutaj.

Usługi dodatkowe

LEKARO oferuje możliwość skorzystania z dodatkowych, odpłatnych usług tj.:

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Technicznej 6. Punkt czynny jest w godzinach 9:00-18:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach 9:00-17:00.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt 22 185 52 51 lub piaseczno@lekaro.pl

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!