Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Polityka prywatności serwisu www.lekaro.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.lekaro.pl

 

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla PPHU LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.lekaro.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. PPHU LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

 

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach
i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając
o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.lekaro.pl  (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także
o prawach Użytkowników.

 

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.lekaro.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.lekaro.pl jest PPHU LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA, Wola Ducka 70a, 05-408 Glinianka, 5321203465 (dalej jako „Administrator”).

 

 I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

 

Korzystanie z Serwisu www.lekaro.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego
w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

 

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

 

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres e-mail;
 3. Numer telefonu;
 4. Treść wiadomości;

 

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1. Komunikacji z Użytkownikiem.

 

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim
w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.

 

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

 

3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.

 

4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.

 

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących.

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

 

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziesz je w Polityce prywatności na stronie www.lekaro.pl w zakładce Polityka prywatności i ochrony danych.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Ci dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia Twoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych.

Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Dane osobowe zebrane przez P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

VI. PLIKI COOKIES

 

 1. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska korzysta z plików Cookies Klientów, czyli małych fragmentów tekstów które są wysyłane do przeglądarek internetowych Klientów oraz które są wysyłane z powrotem przez Klientów przy ponownym korzystaniu z Serwisu P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 2. Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z Serwisu P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska
 3. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska zbiera adresy IP w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Służą one do wykonywania działań statystycznych oraz do lepszej możliwości zarządzania plikami Cookies.
 4. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.
 5. P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
 6. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z firmą podmioty trzecie.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska z siedzibą z siedzibą w Woli Duckiej 70A, 05-408 Glinianka, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług posiadającym numer NIP 532-120-34-65, telefon: 22 789 02 79, e-mail: lekaro@lekaro.pl, e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@lekaro.pl. Zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest obowiązek wynikający z realizacji umowy o świadczenie usług oraz wyrażona przez Państwa zgoda.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy.
 4. Państwa dane będą przechowywane do dnia zakończenia umowy i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jej zakończeniu i ustaniu obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych (chyba, że udzielicie Państwo stosowną zgodę na takie działanie).
 6. Posiadają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

 

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

 

Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.

 

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

 

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

 

 1. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 

 1. Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: PPHU LEKARO JOLANTA ZAGÓRSKA, Wola Ducka, 70a 05-408 Glinianka, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: l.zagorski@lekaro.pl.

 

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Wola Ducka, 70a 05-408 Glinianka.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 11.06.2018.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!