LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

PSZOK edukacyjny

Wizyta studyjna studentów SGGW na terenie PSZOK w Warszawie

Po co działają PSZOKi? Ile i jakie odpady można w nich oddać? Kto może z niego skorzystać?

Na te i inne pytania, odpowiedzi poznała grupa 60-ciu studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Domowego, która w dn. 16 maja 2022 r. wzięła udział w praktycznych zajęciach w terenie, na wzorcowym, warszawskim PSZOKu prowadzonym przez Lekaro przy ul. Zawodzie 1 w Warszawie.

„Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie wynikającej z pandemii wracamy do wieloletniej tradycji wizyt studenckich w obiektach gospodarki odpadami na terenie Warszawy i okolic. Praktyka uczy najlepiej”, mówi dr inż. Joanna Fronczyk z SGGW.

PSZOK, to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To tam każdy mieszkaniec może przywieźć i nieodpłatnie oddać niestandardowe odpady powstające w gospodarstwach domowych. Warszawski PSZOK przyjmuje aż 46 różnych rodzajów odpadów. Oprócz gruzu i odpadów poremontowych, można tam oddać również zużyte oleje, sprzęt elektryczny, meble, leki, czy nawet kwasy i alkalia. Niemniej aż 77% wszystkich oddanych odpadów stanowiły odpady budowlane, gruz i gabaryty. W 2021 roku z warszawskiego PSZOKu skorzystało aż 38 tysięcy mieszkańców, którzy zostawili tam łącznie ponad 6800 ton śmieci różnego rodzaju.

Wizyta na PSZOKU odbyła się dzięki uprzejmości firmy Lekaro, która chętnie otwiera drzwi swoich instalacji dla uczniów, studentów i mieszkańców w celach edukacyjnych.
„Nasza firma, jako jeden z najnowocześniejszych zakładów gospodarki odpadami w Polsce, chętnie uczestniczy w projektach dzięki, którym może promować postawy proekologiczne.” mówi, Leszek Zagórski – dyrektor w firmie Lekaro. „W związku z tym często organizujemy wizyty studyjne by dzieci, studenci, czy mieszkańcy mogli poznać drogę i proces przetwarzania odpadów, a tym samym zwiększyć swoją świadomość i obalić liczne mity dotyczące gospodarki odpadami. Liczymy, że tego typu akcje przekładają się na wyższą świadomość ekologiczną mieszkańców i w konsekwencji lepszą motywację i jakość segregacji odpadów”, podsumowuje Zagórski.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!