LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

PSZOK Lekaro w programie Ty śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce

Prowadzący program Ty Śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce opowiadali o prowadzonym przez Lekaro Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy (PSZOK).

Program został wyprodukowany przez Organizację Odzysku Opakowań Eko-Cykl S.A. (www.ekocykl.org)

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem:

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!