Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNE I CICHE
POJAZDY

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

RIPOK

RIPOK to skrót od regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, czyli tytułu nadanego przez Marszałka Województwa, potwierdzającego wysoki standard zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jakim jest instalacja MBP Lekaro w Woli Duckiej. To tutaj trafiają wszystkie odpady odebrane przez Lekaro by odzyskać z nich cenne surowce wtórne.

RIPOK Lekaro powstał i jest systematycznie modernizowany w oparciu o szereg wizyt studyjnych w instalacjach w całej Europie. Spełnia nie tylko wszelkie wymogi wynikające z posiadanych pozwoleń na prowadzenie RIPOK, ale także kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT) w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie i zautomatyzowanych zakładów tego typu w Polsce i celem wizyt delegacji przedstawicieli firm przetwarzających odpady z takich krajów, jak Niemcy, Czechy czy Maroko.

W zakładzie Lekaro zastosowano innowacyjne rozwiązania i maszyny, sprowadzone z rynków europejskich, w tym Francji, Danii i Niemiec. RIPOK wyposażony jest m.in. w optoseparatory, tj. urządzenia, które za pomocą kamer i sensorów ułatwiają segregowanie odpadów w oparciu o ich właściwości fizyczne, jak objętość, kolor czy kształt. Automatyczna selekcja takich materiałów, jak metale, drewno, papier, plastik lub szkło zapewnia większą skuteczność recyklingu i w rezultacie ograniczenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, a tym samym korzystnie wpływa na ochronę środowiska.

Optoseparatory w sortowni Lekaro

Optoseparatory w sortowni Lekaro

W przypadku zainteresowania dostawami odpadów do zagospodarowania, jak również w celu uzyskania oferty cenowej prosimy o kontakt:
22 185 52 51, lekaro@lekaro.pl, formularz kontaktowy.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!