LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Sortowanie vs składowanie

Tylko 26,2% naszych odpadów trafia do recyklingu. Pozornie mało, jednak i tak taki wynik jest możliwy dzięki sortowniom, które minimalizują ilość odpadów poddanych składowaniu. Mimo tego, według Głównego Urzędu Statystycznego aż 41,6% odpadów jest składowana, czyli trafia na tzw. wysypiska śmieci. Obecność składowisk wiązać się może z dużą uciążliwością dla otoczenia np. odorami. Przedstawiamy czym różni się sortownia od składowiska i wyjaśniamy podstawowe zasady postępowania z odpadami.

OGRANICZ – WYKORZYSTAJ – ODZYSKAJ

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!