LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Statuetki Lekaro 2021 r. rozdane

W dn. 23.06.2022 r. miała miejsce konferencja podsumowująca gospodarkę odpadami w obsługiwanych przez Lekaro gminach wraz z rozdaniem nagród dla liderów recyklingu.

Kto został Mistrzem recyklingu?
Gospodarka odpadami – Podsumowanie roku 2021


23 czerwca w Villi Brzegi odbyła się Konferencja podsumowująca gospodarkę odpadami w 2021 r. w gminach obsługiwanych przez Lekaro. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gmin: Celestynów, Halinów, Józefów, Kołbiel, Konstancin – Jeziorna oraz Wiązowny. Organizatorem wydarzenia była firma Lekaro.

„Coroczna konferencja jest platformą do wymiany dobrych praktyk, innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami oraz nagrodzenia Gmin z najlepszymi wskaźnikami recyklingu. A jest się czym pochwalić bo nasze Gminy charakteryzują się wysokimi poziomami recyklingu. Dodatkowo na szczeblu lokalnym czy samorządowym organizowanych jest wiele ciekawych inicjatyw jak eko pikniki w gminie Wiązowna, czy sprzątanie brzegów rzek w Józefowie. Dlatego Organizacja tego rodzaju wydarzeń jest bardzo ważna, gdyż daje szansę do pogłębienia kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami, porównania danych między gminami, czy wymiany doświadczeń. „, mówi Leszek Zagórski Dyrektor w firmie Lekaro.

W trakcie wydarzenia uczestnicy poznali jak wygląda obecny rynek odpadów w Polsce, oraz jakie są szanse i zagrożenia dla jego dalszego rozwoju. Przedstawiono również kwestie prawne regulujące gospodarowanie odpadami. Najciekawszą częścią była jednak prezentacja szczegółowych danych dotyczących gospodarki odpadami za 2021, w tym ilości wysortowanych odpadów, podziału na poszczególne frakcje czy porównania wyników pomiędzy gminami.

Ważną częścią spotkania było wręczenie nagród tzw. Statuetek Lekaro dla Gmin wyróżniających się w sortowaniu odpadów. Główną nagrodę otrzymała Gmina Halinów za najwyższy poziom recyklingu odpadów, w 2021 r. osiągnęła wynik aż 23%. Jest to wynik lepszy prawie o 4 pkt. procentowe od średniej dla pozostałych gmin tj. 19%. Nagrodę dodatkową otrzymała Gmina Konstancin-Jeziorna za największą popularność PSZOK. W konstancińskim PSZOKu w 2021 r. zebrano aż 950 ton odpadów!
„Tego typu nagrody pozwalają docenić gminy podejmujące ciekawe inicjatywy w zakresie gospodarki odpadami, a pozostałe samorządy zmotywować. Poziomy recyklingu mogą wydawać się dla wielu, nic nie znaczącą abstrakcją, ale patrząc na ilości produkowanych śmieci są bardzo istotne. Przeciętny Polak wytwarza około 340 kilogramów odpadów rocznie.
W samych gminach powiatu Otwockiego w 2021 roku odebrano prawie 40 000 ton odpadów komunalnych. Wysortowanie 59 kilogramów makulatury ratuje 1 drzewo przed wycinką, 6 puszek aluminiowych, to oszczędność 1 litra paliwa, 25 przetworzonych butelek pet wystarczy, żeby wyprodukować 1 polar, a każda zebrana tona stłuczki, to mniej o 220 kilogramów dwutlenku węgla. Przykłady można mnożyć w nieskończoność.”, dodaje Zagórski z Lekaro.

„Ryckling, to nasza wspólna sprawa dla przyszłych pokoleń”, puentuje.

aktualnosci zdj

aktualnosci zdj2

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!