LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wizyta studyjna studentów SGGW

W dn. 25 listopada 2022 r. zakład Lekaro odwiedziła grupa 50 studentów Wydziału Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studenci podczas wizyty mogli zobaczyć jak funkcjonuje instalacja komunalna i jak odbywa się proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Dzięki tego typu akcjom studenci mogą zweryfikować teoretyczną wiedzę w praktyce i poznać realia gospodarki odpadami.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!