LEKARO LAUREATEM KONKURSU
„PUCHAR RECYKLINGU”

Nowa jakość
gospodarki odpadami

Nowa jakość
gospodarki odpadami

NOWOCZESNY ZAKŁAD
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Wizyty studyjne w Lekaro

W dniu 20.06.2022 roku w zakładzie Lekaro miała miejsce wizytacja przedstawicieli Urzędu Miasta Józefowa. Ze strony miasta obecni byli Burmistrz Miasta, Marek Banaszek, Zastępca Burmistrza Piotr Gąszcz, Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Batorski oraz Magdalena Cymerman i Karolina Zakrzewska z referatu Gospodarki Komunalnej.

Podczas spotkania po zakładzie oprowadził uczestników Leszek Zagórski – dyrektor firmy Lekaro, opowiadając o procesie przetwarzania odpadów. Uczestnicy zobaczyli, jak wygląda droga odpadów od momentu odebrania ich z pojemników z terenu Miasta do przetwarzania i wysortowania z nich surowców wtórnych w zakładzie Lekaro.

Zagórski opowiedział o całym procesie przetwarzania odpadów. Odpady zmieszane i segregowane przetwarzane są na wysoce zautomatyzowanych liniach sortowniczych, w których wysortowywane są plastiki, papier, karton, metale i aluminium. Łącznie wybiera się aż 16 różnych surowców wtórnych w podziale na materiał lub nawet na kolor. Linie nastawione są na maksymalizację odzysku surowców wtórnych. Z kolei w specjalnej kompostowni recyklingowi poddawane są odpady zielone i BIO, gdzie produkowany jest z nich kompost.

Wizyta była niesamowitą okazją do wymiany doświadczeń i poznania ciekawostek o gospodarce odpadami, jak również samego procesu sortowania odpadów, co pozwoli w przyszłości na bardziej świadome kreowanie wytycznych do sortowania, czy działań edukacyjnych dla mieszkańców.

Lekaro stosuje „politykę otwartych drzwi” zapraszając przedstawicieli wszystkich samorządów, z którymi firma współpracuje, do wizytacji zakładu. Możliwość wizyty w sortowni, daje szansę na zgłębienie tematyki, bezpośrednie zadawanie pytań oraz poznanie procesu przetwarzania odpadów.

wizyty studyjne zdjęcie

wizyty studyjne zdjęcie2

Masz pytania?
Skontakuj się z nami!