Budujesz dom – zadbaj o wywóz śmieci

Budowa domu - kontener na śmieci

Budowa domu za każdym razem wiąże się nie tylko z wieloma wyzwaniami technicznymi i logistycznymi, ale także formalnymi. Zarówno podczas budowy domu pojawiają się liczne odpady budowlane, jak i przemysłowe. Natomiast po oddaniu domu do użytku należy zadbać o wywóz odpadów komunalnych, czyli śmieci, takich jak opakowania, resztki jedzenia oraz odzieży. 

Prawne regulacje dotyczące wywozu odpadów

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia tzw. deklaracji o wysokości opłaty za wywóz śmieci. Wysokość opłaty oraz zasady jej uiszczenia są ustalane zgodnie z uchwałami gminy, w której obrębie znajduje się nieruchomość. Deklarację taką właściciel nieruchomości musi złożyć w urzędzie gminy osobiście, listownie lub drogą elektroniczną. Za wywóz śmieci wówczas odpowiedzialni są pracownicy gminy.

Odpowiedni stan techniczny kontenerów

Jeżeli chodzi o kontenery na odpady, za udostępnienie ich na terenie posesji w miejscu dostępnym dla pracowników zajmujących się wywożeniem śmieci są odpowiedzialni właściciele nieruchomości. Również oni muszą zadbać za ich odpowiedni stan techniczny oraz sanitarny. Może być też tak, że z takiego obowiązku konsumenta zwolni gmina w zamian za dodatkową opłatę.

Wywóz odpadów budowlanych i przemysłowych

Natomiast jeśli chodzi o wywóz odpadów budowlanych oraz przemysłowych, z którymi zmagają się osoby budujące domy lub przeprowadzające remonty należy wcześniej zadbać o wywóz, wynajmując kontener przystosowany do ich składowania. Firma Lekaro zajmuje się również wywozem odpadów wielkogabarytowych oraz podstawieniem opróżnionego kontenera, co bardzo przyspiesza cały proces remontu. W ramach tej usługi można także zamówić przekazanie do skupu elektrośmieci i zużytych akumulatorów, które obejmują szczególne reguły recyklingu. Usługa gospodarowania odpadami rozliczana jest w każdego opróżnionego pojemnika.