Co należy wiedzieć o transporcie osadów komunalnych?

śmieciarka

Firmy, które zajmują się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów, muszą stosować się do coraz nowszych zasad, które zmieniają się przede wszystkim ze względu na stale rosnącą potrzebę dbania o środowisko naturalne. Jednym z elementów, które muszą być transportowane w określonych warunkach, są osady komunalne. Co się do nich zalicza i w jaki sposób muszą być przewożone?

Czym właściwie są komunalne osady? 

Na początek warto krótko wyjaśnić, czym właściwie są komunalne osady ściekowe. Ich definicję można znaleźć w Ustawie o odpadach. Jest to osad, który pochodzi z oczyszczalni ścieków i znajduje się na poszczególnych elementach instalacji, na przykład na komorach fermentacyjnych. Warto wiedzieć, że takie osady mogą być powtórnie wykorzystane, a do tego nie muszą być przetworzone w miejscu wytworzenia, natomiast zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 u.o. muszą być zbierane w miejscu ich wytwarzania.

Gdzie można transportować osady komunalne i co się z nimi dzieje? 

Podczas konieczności przetransportowania osadów komunalnych, należy zgłosić się do firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych i funkcjonalnych. Co ważne, ich transport odbywa się celem przetworzenia. Warto wiedzieć, że ich stosowanie jest zakazane poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Osady komunalne mogą być wykorzystywane na gruntach, które spełniają określone warunki. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że można je stosować w rolnictwie do uprawy płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego oraz do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.

Oprócz tego mogą też służyć do rekultywacji terenów, w tym również tych, które są przeznaczone na cele rolne oraz do uprawy roślin, które nie są przeznaczone do spożycia ani do produkcji pasz. Co ważne, odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie osadów w wyżej wymienionych celach spoczywa na ich wytwórcy. Co więcej, grunty, na których zostaną wykorzystane, muszą być wcześniej poddane badaniom przez wytwórcę osadów ściekowych. Tylko wówczas mogą być przeznaczone do ponownego wykorzystania.