Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

załadowany śmietnik odpadami budowlanymi

Opady poremontowe i pobudowlane są specyficznym rodzajem śmieci i zgodnie z prawem muszą być składowane oddzielnie. Za niewłaściwe postępowanie z tymi odpadami grożą surowe kary i grzywny pieniężne.

Jak dzieli się odpady budowalne?

Generalnie odpady takie dzieli się na trzy główne rodzaje. Pierwszy z nich to czysty gruz, do którego zalicza się odpady betonowe, gruz betonowy z rozbiórek/remontów, gruz ceglany, kamienie, czystą glebę czy piasek. Gruz mieszany to przede wszystkim gruz oraz materiały ceramiczne, elementy wyposażenia, zwierające różne substancje, np. ścianki działowe, zlewy, kafelki z pozostałościami kleju. Trzecią grupą jest gruz zanieczyszczony, czyli wszelkie inne odpady z budowy, demontażów i remontów, np. usunięte tynki, tapety, pozostałości z przebudowy dróg.

Do innych odpadów budowalnych zalicza się także m.in. drewno, szkło, aluminium, panele, wiaderka PP, mieszaniny metali i czyste metale, materiały izolacyjne, rury PCV, worki po cemencie.

Jak postępować z odpadami budowlanymi?

Do prywatnych, pojedynczych remontów mieszkań czy budowy domu zamawiane są najczęściej kontenery budowlane na odpady zmieszane i inne. Wszystkie odpady, wytworzone w trakcie prac budowlanych, trafiają do jednego kontenera. Wielkości kontenerów budowlanych wynoszą od 2,5 m3 do nawet 36 m3, są więc w stanie pomieścić każdy rodzaj odpadów poremontowych i gruzu.

Firmy, zajmujące się odbiorem odpadów budowalnych i wynajmem kontenerów, mają również w swojej ofercie kontenery budowlane, przeznaczone do segregacji tych odpadów. Są więc kontenery przeznaczone na drewno, metale, gruz czysty, zanieczyszczony i mieszany. Z tego rozwiązania chętnie korzystają duże firmy budowlane i place budów. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze odzyskiwanie surowców i dalsze przetwarzanie odpadów.