Czy każdy odpad można wyrzucić do kontenera na śmieci zmieszane?

odpady zmieszane

Codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych, punktów użyteczności publicznej i wszelkich innych organizacji wiąże się z powstawaniem odpadów. Nasze społeczeństwo radzi sobie coraz lepiej z ich ponownym zagospodarowaniem, dzięki temu, że uczy się zasad segregacji śmieci. Wiele wątpliwości budzi frakcja odpadów zmieszanych. Zachęcamy do lektury poniższego wpisu, gdyż warto wiedzieć, który rodzaj śmieci powinien trafiać do tej kategorii.

Czemu służy segregacja śmieci?

Umiejętność udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie ułatwi codzienne dzielenie odpadów. Należy przede wszystkim zrozumieć, iż ideą segregacji jest możliwość ponownego wykorzystania surowców znajdujących się w naszych śmieciach. Dlatego, kiedy wyrzucamy odpady, warto zastanowić się, z czego były wyprodukowane i co można z nich odzyskać. Wówczas dzielenie opakowań czy innych pozostałości po zużytych produktach staje się łatwiejsze. Odrobina staranności i zaangażowanie w te czynności przyniesie korzyść nam samym i środowisku naturalnemu. Nie bez znaczenia jest zatem wiedza o tym, który odpadek powinien trafić do danego pojemnika.

Co zaliczamy do odpadów zmieszanych?

Wśród odpadów znajduje się też grupa śmieci, z której nie odzyska się już surowców wykorzystanych do ich wyprodukowania. Takie odpadki powinny trafić do pojemników czarnych lub szarych. Wrzuca się zatem do nich takie rzeczy, jak: resztki po sprawieniu mięsa, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelanowe, zużyte pieluchy, ręczniki oraz chusteczki papierowe, żwirek z kuwety czy odchody zwierząt. Do odpadów zmieszanych zalicza się też plastikowe bądź papierowe opakowania pokryte tłuszczem. W tej kategorii powinny się też znaleźć pojemniki z resztkami niewykorzystanej żywności, np. jogurtu czy serka. W czarnych koszach należy umieścić mokry papier etykiet, które odkleiły się od słoików czy butelek lub pergamin po pieczeniu. Uważa się, że, gdy mamy wątpliwość, gdzie dane pozostałości zaklasyfikować, to mniejszą szkodą jest wrzucenie ich do kosza na odpady zmieszane niż do innego. Nie oznacza to jednak, że do tych odpadów mogą trafić wszystkie inne, które sprawiają nam w segregacji kłopot. Należy z całą stanowczością wystrzegać się wyrzucania tam zużytych baterii i akumulatorów, niewykorzystanych albo przeterminowanych leków oraz odpadów medycznych. Do śmieci zmieszanych nie zaliczają się odpady wielkogabarytowe, stare opony, zużyte świetlówki oraz opakowania po preparatach do ochrony roślin. Należy pamiętać, że gruz i odpady budowlane powinny być składane w specjalnie zamawianych kontenerach. Z kolei niesprawny sprzęt RTV oraz urządzenia gospodarstwa domowego należy oddawać do wyznaczonych punktów lub korzystać z organizowanych przez gminy zbiórek. Pamiętajmy, że skuteczny recykling powinien być wspólną troską mieszkańców oraz przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem odpadów i ich przetwarzaniem.