Czy odpady pobudowlane można poddać recyklingowi?

odpady pobudowlane

Odpady budowlane i poremontowe to niejednokrotnie dość problematyczny temat. Muszą być odpowiednio składowane w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach oraz utylizowane we właściwy sposób. Wiele z tych odpadów może być również poddanych recyklingowi.

Jakie odpady budowlane mogą zostać poddane recyklingowi?

Do odpadów budowlanych zaliczają się przede wszystkim pozostałości po budowach, remontach, wyburzaniu ścian, skuwaniu i zrywaniu podłóg, pustaki, pręty zbrojeniowe, odpady ceramiczne, kafelki, cegły, drewno i stolarka drewniana, szkło, styropian, gruz betonowy i ceglany. Poddanie ich recyklingowi wymaga wcześniejszej segregacji, której dokonuje się, wynajmując właściwe osobne kontenery na gruz, oraz na odpady poremontowe.

Ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych

Żeby odpady budowlane zostały ponownie wykorzystane, muszą zostać najpierw wstępnie przesiane w zakładzie przetwarzania odpadów i rozdzielone na poszczególne frakcje. Odsiewa się przede wszystkim gruz, który wykorzystuje się do ponownej produkcji płyt gipsowo-kartonowych lub jako kruszywo do mieszanek betonowych. Może być również wykorzystany jako podłoże i podbudowa do utwardzania i wzmacniania nowych dróg albo surowiec do tworzenia fundamentów pod budynki.

Z kolei drewniane elementy, pozbawione klejów i substancji chemicznych, zostają przetworzone na nowe produkty, takie jak panele meblowe, płyty meblowe czy kompozyty drewniane. Wiele odpadów budowalnych zarówno drewno, jak i styropian, tapety czy okleiny, mogą zostać użyte jako alternatywne źródło paliwo w zakładach przemysłowych.

Oddziela się także stal, miedż, mosiądz i inne metale, które przetapia się, a następnie przekazuje do wykorzystania w budownictwie, motoryzacji albo do produkcji elektroniki, sprzętów elektrycznych czy przewodów.