Czy postawienie kontenera na odpady wymaga pozwoleń urzędowych?

kontener na odpady

Wynajem kontenera to dobry sposób na usunięcie ciężkich odpadów takich jak gruz, stare meble czy inne śmieci wytworzone w trakcie prac budowlano-remontowych. Odpowiednie zagospodarowanie tego rodzaju pozostałościami i ich utylizacja to nie tylko pozbycie się szpecącego problemu, ale również ważny krok dla ekologii. Wśród dostępnych na rynku firm zajmujących się odbiorem odpadów budowlanych i komunalnych w Warszawie i okolicy jest m.in.  Lekaro. Poza tym, w ofercie firmy jest też możliwość wynajmu kontenerów i pojemników na śmierci dostarczanych bezpośrednio na miejsce wskazane przez klienta. Przy czym należy pamiętać o tym, że wybór miejsca składowania wynajętych kontenerów musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na postawienie kontenera?

Postawienie wynajętych kontenerów na prywatnych posesjach nie wymaga uzyskania pozwoleń. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku, gdy miejscem składowania odpadów jest teren nieruchomości wspólnej, czyli np. przestrzeń w niewielkiej odległości od bloku czy osiedlowy parking. Wówczas uzyskanie pozwolenia jest obowiązkiem każdego, kto chce wynająć taki pojemnik na śmieci. W pierwszej kolejności fakt ten należy zgłosić właścicielowi budynku. Odpowiednio sformułowany wniosek składa się do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, która nieodpłatnie i w stosunkowo krótkim terminie wydaje zgodę na postawienie kontenera.

Innego pozwolenia wymaga postawienie kontenera na pasie zieleni, chodniku czy wewnętrznej, osiedlowej uliczce. Tak dzieje się zazwyczaj wtedy, gdy wspólnota mieszkaniowa nie ma możliwości zapewnienia miejsca na ulokowanie pojemnika lub po prostu nie pozwala na to układ urbanistyczny. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie wniosku do urzędu gminy lub urzędu miejskiego, powiatowego bądź wojewódzkiego, w zależności od tego, do którego z nich należy dany teren. Warto jednak zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż uzyskanie tego rodzaju zezwolenia może potrwać nawet od kilku dni do dwóch tygodni.

Co grozi za postawienie kontenera bez uzyskania pozwolenia?

Podjęcie samodzielnej decyzji o postawieniu kontenera w danym miejscu nie zawsze jest opłacalne. Mianowicie, jeśli dany teren, na którym ulokowano pojemnik, nie jest własnością  prywatną, trzeba liczyć się z konsekwencjami finansowymi tego rodzaju zachowań. Kary za brak pozwolenia mogą być kilkukrotnie wyższe niż same opłaty za wywóz odpadów. Mogą stanowić nawet dziesięciokrotność stawek wynikających z opłat administracyjnych na rzecz uzyskania zezwoleń. Nie warto zatem ryzykować. Złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem pozwala uzyskać pozwolenie na czas, bez obaw o niepotrzebne i często kosztowne ryzyko.