Czym są komunalne odpady stałe i co do nich zaliczamy?

śmieci w czarnych workach

Odpady stają się coraz większym wyzwaniem dla środowiska, rządów i społeczeństw. Produkowana jest ogromna ilość opadów zarówno przemysłowych, jak i komunalnych. Aby temu zapobiegać, wprowadza się prawne regulacje, segregację odpadów oraz edukację społeczeństw. Nieraz w treściach dokumentów i artykułach można spotkać określenie „komunalne odpady stałe”. Czyli jakie?

Definicja komunalnych odpadów stałych (KOS)

Encyklopedia Biologiczna wskazuje, że stałe odpady komunalne to wszelkie odpady i substancje stałe, niebędące ściekami, ale powstałe w wyniku działalności bytowej człowieka w gospodarstwach domowych oraz w sektorze usług publicznych, produkujących odpady komunalnopodobne. Wytworzone odpady są nieprzydatne w danym miejscu i czasie, przy czym są uciążliwe dla środowiska i mogą być nie biodegradowalne, dlatego konieczny jest ich zorganizowany, regularny odbiór odpadów komunalnych. Można więc przyjąć, że komunalne odpady stałe są kategorią nadrzędną, obejmującą wszystkie rodzaje odpadów poza pyłami emitowanymi do atmosfery, produktami górnictwa odkrywkowego i ściekami, niebędącymi osadami.

Co zaliczymy do stałych odpadów komunalnych?

Odpady komunalne stałe mogą być wytworzone przez gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty obsługi ludności (z wyjątkiem ośrodków zdrowia, weterynaryjnych).

W KOS przeważają odpady organiczne, szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady chemiczne z gospodarstw domowych, kartony, tekstylia i drobne materiały.

Możemy w nich więc znaleźć m.in. puszki, zużyte środki higieniczne, ubrania, dokumenty, resztki po nawozach, kości i resztki organiczne po potrawach, zużyte słoiki, opakowania po daniach, włosy i sierść zwierząt domowych, pozostałości po tłuszczach, nabiale, napojach oraz inne specyficzne odpady komunalne.