Dlaczego linearny model gospodarki wpływa niekorzystnie na gospodarowanie odpadami?

śmieci

W związku ze zmianami cywilizacyjnymi rysuje się coraz większa potrzeba przejścia z linearnego modelu gospodarki na model zamknięty. Sprawdź w naszym wpisie, czym te dwa modele się od siebie różnią i dlaczego model linearny ma negatywny wpływ na gospodarowanie odpadami.

Czym charakteryzuje się linearny model gospodarki i jaki ma związek z odpadami?

Linearny model gospodarki można streścić prostym hasłem „weź, wytwórz, wyrzuć”. Zakłada on zatem szerokie korzystanie z naturalnych oraz sztucznych surowców, przerabianie ich na produkty i towary, a następnie ich wyrzucanie. W ten sposób model gospodarki linearnej w ogromnym stopniu przyczynia się do pogorszenia stanu naszej planety oraz zanieczyszczania środowiska odpadami, które nie podlegają recyklingowi. Jest on tym bardziej niekorzystny, im więcej dóbr jednorazowego użytku jest wytwarzanych i im bardziej rozwija się masowa produkcja, charakterystyczna dla współczesnych czasów. Odpady, takie jak na przykład zużyty sprzęt RTV i AGD lądują na wysypiskach śmieci, gdzie, rozkładając się, przyczyniają się do zanieczyszczenia wód gruntowych i atmosfery. Dlatego coraz wyraźniej zaznacza się potrzebę przejścia na model gospodarki zamkniętej. Z czym się on wiąże?

Model gospodarki zamkniętej a gospodarowanie odpadami?

Model gospodarki o obiegu zamkniętym określa się mianem gospodarki naprawczej i regeneracyjnej, zakłada on bowiem utrzymywanie wyrobów, ich składników oraz materiałów użytych do ich produkcji przez jak najdłuższy czas w stanie użyteczności. Zakłada ona zatem także recykling śmieci oraz odzyskiwanie z nich cennych surowców, które następnie mogą zostać użyte do produkcji kolejnych dóbr materialnych. W ten sposób ogranicza się negatywny wpływ odpadów na środowisko, przyczynia się do niemarnowania zasobów oraz do niezanieczyszczania planety.

W jaki sposób nasza firma przyczynia się do korzystnego gospodarowania odpadami?

Nasza firma, prowadząc zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych idealnie wpisuje się w model gospodarki zamkniętej, dysponując jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce. Wykorzystywany przez nas specjalny system przetwarzania odpadów komunalnych spełnia kryteria najlepszej dostępnej techniki (BAT) w zakresie przetwarzania odpadów. W naszym zakładzie recyklingowi poddawane są cenne surowce wtórne, odzyskiwane z różnego rodzaju opadów. Instalacja składa się z zaawansowanych technicznie maszyn, w tym z optoseparatorów, czyli urządzeń, które ułatwiają segregowanie odpadów na podstawie ich objętości, koloru i kształtu. Metale, drewno, papier, plastik lub szkło są automatycznie selekcjonowane dzięki zamontowanym w instalacji kamerom i sensorom.