Dlaczego w Polsce wzrosły stawki za obiór odpadów?

wzrost cen

Na terenie całego kraju zanotowano znaczny wzrost stawek za usługi związane z gospodarowaniem odpadami. Sporządzony w zeszłym roku raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje m.in. na podniesione stawki za przechowywanie i przetwarzanie odpadów oraz brak konkurencji na rynku.

Coraz wyższe ceny odbioru odpadów – przyczyny

Począwszy od 2017 roku aż do dziś, opłaty za odbiór śmieci stale rosną, choć tempo ich wzrostu jest różne w poszczególnych regionach Polski. Jak dotąd windowanie stawek w górę najbardziej dotknęło mieszkańców województwa śląskiego, a także województwa mazowieckiego, gdzie w niektórych gminach miejskich wzrosły one aż o 300%.

Badania UOKiK-u wykazały istnienie licznych i zróżnicowanych przyczyn tak drastycznego podniesienia stawek. Do najważniejszych z nich zaliczają się: znaczny wzrost produkcji odpadów podlegających obowiązkowej segregacji, wysokie ceny ustalone przez zwycięzcę kolejnego przetargu, a także niechęć Polaków do segregacji śmieci.

Znaczenie ma tu również tryb przetargowy, który wszedł w życie wraz z reformą z 2011 roku – zanim zaczęła ona obowiązywać, wybór firmy oferującej odbiór odpadów należał do właścicieli nieruchomości. Po 2011 roku zaczął on leżeć w gestii urzędu gminy. To z kolei doprowadziło do zlikwidowania konkurencji – ze względu na to, że w tych gminach, w których działa zaledwie jedno przedsiębiorstwo zajmujące się gospodarowaniem odpadami, siłą rzeczy w przetargach zawsze startuje tylko jeden kandydat. Dotyczy to nawet 60% tego rodzaju postępowań przetargowych. Sytuacji nie poprawiają nieuczciwe zachowania praktykowane przez niektórych przedsiębiorców.

Ponadto, ze względu na utrzymujący się na niskim poziomie odzysk surowców wtórnych i energii odnawialnej, Polska wciąż nie jest w stanie osiągnąć wskaźników udziału składowania w zagospodarowaniu odpadów komunalnych, które wymagane są przez Unię Europejską. Odpady nadal lądują przede wszystkim na składowiskach, stąd zaś konsekwentne podnoszenie stawek za składowanie.