Ekologia kontra odpady budowlane

gruz

Jednym z większych problemów, jeżeli chodzi o środowisko naturalne, jest wytwarzanie coraz większej ilości odpadów. Właśnie dlatego społeczeństwo ma coraz większą świadomość dotyczącą konieczności świadomego recyklingu czy korzystania z wielorazowych produktów. Jedną z czynności, podczas których powstają duże ilości odpadów, są prace budowlane. W jaki sposób należy z nimi postępować i jaki mają wpływ na środowisko naturalne?

Jak bezpiecznie pozbyć się odpadów budowlanych? 

Osoby, które decydują się na remont domu czy mieszkania albo prace rozbiórkowe, muszą pamiętać, że odpadów budowlanych, które wówczas powstają, nie można wyrzucać do przydomowych kontenerów na śmieci. Aby zachować porządek na miejscu wykonywanych prac, warto jeszcze przed ich rozpoczęciem zainteresować się wynajmem kontenerów na gruz. Dzięki temu prace remontowe przebiegają sprawnie, a gruz i inne odpady nie zalegają na posesji. Następnie mogą być  bezpiecznie wywiezione do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, która po stosownym zgłoszeniu odbierze zebrane nieczystości.

Co się dzieje z odpadami budowlanymi po odbiorze przez PSZOK? 

Wielu osobom wydaje się, że odpady, które są generowane podczas remontów, są po prostu wywożone do miejsca składowania. W rzeczywistości jednak po odbiorze przez PSZOK są z nich wyodrębniane materiały niebezpieczne i przenoszone do bezpiecznego składowania. Segregacja odpadów budowlanych ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i wyeliminowanie konieczności składowania części z nich.

Warto wiedzieć, że gruz, który przeszedł proces przesiewania i kruszenia, zwykle jest pełnowartościowym kruszywem budowlanym, a jego właściwości nie różnią się od właściwości materiałów naturalnych. W związku z tym może być oddany do sprzedaży, a po zakończeniu procesu recyklingu jedynie 10% odpadów nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Właśnie dlatego warto legalnie pozbywać się odpadów budowlanych nie tylko ze względu na uniknięcie wysokiego mandatu, ale również przyczynienie się dla dobra środowiska naturalnego, które potrzebuje naszego wsparcia.