Gdzie oddać elektrośmieci, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

elektrośmieci

Zgodnie z przepisami prawa zużyty sprzęt elektroniczny nie może być po prostu wrzucony do śmietnika. Takie elementy podlegają obowiązkowi zbierania, odzysku i recyklingu. W związku z tym po okresie używania muszą one trafić do punktu odbioru odpadów elektrycznych. Tam przeprowadza się proces unieszkodliwienia. Wynika to z tego, że elektrośmieci zawierają niebezpieczne substancje, takie jak rtęć, kadm, ołów czy chrom.

Jak postępować ze zużytym sprzętem elektronicznym?

Ze względu na obecność szkodliwych substancji zużyty sprzęt elektroniczny należy oddać do utylizacji. W przypadku, gdy w pobliżu nie ma punktu zajmującego się określonym działaniem, sprzęt można przeznaczyć na złom. Jednakże koniecznie trzeba sprawdzić, czy określona placówka jest wpisana do rejestru podmiotów zbierających zużyte elementy. Doskonałym rozwiązaniem problemu jest pozostawienie produktów w placówce, która zajmuje się naprawami urządzeń AGD/RTV. Właściciele takich instytucji otrzymają dzięki temu ogromną ilość części zamiennych.

Podkreślić należy fakt, że niektóre przedsiębiorstwa organizują co jakiś czas zbiórkę elektrośmieci. Dlatego warto sprawdzić, czy na terenie naszej gminy nie jest organizowana taka akcja.

Dlaczego należy oddawać zużyty sprzęt?

Producenci urządzeń RTV lub AGD wykorzystują do produkcji tych komponentów różne niebezpieczne substancje. Przykładem jest świetlówka, która zawiera rtęć. Biorąc pod uwagę powyższe, istotna jest bezpieczna utylizacja zużytych lamp fluorescencyjnych. Dlatego też komponenty te należy oddawać do punktu zajmującego się skupem lub wrzucać do specjalnych kontenerów, które przeznaczone są do tego celu.