Gruz jako materiał wtórny

Gruz jako

Firmy branży budowlanej oraz indywidualni inwestorzy co rok generują około 3 mln ton gruzu. Okazuje się jednak, że można w sposób rozsądny i w zgodzie z ekologią ponownie je wykorzystać. Do czego używa się gruzu po recyklingu?

Przebieg recyklingu gruzu

Remont mieszkania i rozbudowa domu to typy inwestycji, po których pozostaje sporo odpadów. Ich wyrzucanie do miejskich pojemników – również w przypadku gruzu – jest nielegalne zwłaszcza, że tego typu surowce można wykorzystać ponownie. Aby było to możliwe, materiał musi być oczyszczony z elementów takich jak drewno, wkręty lub fragmenty folii, do czego stosuje się specjalne przesiewacze. Następnie gruz jest rozdrabniany za pomocą kruszarek. Dodatkowo urządzenia te pozwalają stopniować frakcje, które ma mieć materiał.

Sposoby ponownego wykorzystania gruzu

Tak przygotowany materiał gotowy jest do ponownego użycia. Bardzo często wykorzystują go firmy zajmujące się budową dróg, które wykonują z niego solidną podbudowę. Gruz znajduje także zastosowanie do wykonywania wylewek czy podłoża pod kostkę brukową. Ta ostatnia również musi mieć przynajmniej kilka centymetrów grubości, dlatego drobne frakcje gruzu idealnie nadają się do tego celu.

Wykorzystanie gruzu dla własnych celów

Z gruzu po recyklingu często korzystają firmy, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć go również na cele własnego gospodarstwa domowego. Przykładem jego wykorzystania może być stworzenie elementów małej architektury ogrodowej oraz wyprofilowanie skarp i pagórków. Gruz jako materiał wtórny sprawdzi się również do stworzenia kaskady wraz z oczkiem wodnym. Kruszywo może posłużyć ponadto do oprowadzenia wilgoci gromadzącej się w ziemi. W tym celu wykopuje się dół, który następnie uzupełniany jest gruzem, dzięki czemu woda spływa właśnie do tego miejsca.

Jak widać gruz to cenny materiał, jeśli jednak nie mają Państwo możliwości wykorzystania go na własny użytek, wówczas warto skorzystać z usługi odbioru gruzu w kontenerach, którą świadczymy również w ramach działalności naszego przedsiębiorstwa.