Jak dokonywać wpisów do BDO?

kobieta wypełniająca formularz

BDO jest Bazą Danych o produktach oraz opakowaniach i o gospodarce Odpadami. Obowiązek wpisu mają do niego przedsiębiorcy transportujący, wytwarzający i przetwarzający odpady, a także ci, który wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach. Jak więc dokonać rejestracji do BDO i o czym koniecznie pamiętać? Serdecznie zachęcamy do lektury i poznania szczegółowych informacji na ten temat.

Zasady dokonania wpisu do BDO

Aby dokonać wpisu należy złożyć odpowiedni wniosek. Musi zawierać on elementy takie jak:

  • dane podmiotu, imię i nazwisko, adres zamieszkania albo siedziby, a także adres e-mail,
  • numer NIP (jeśli podsiada),
  • dane osoby, która jest uprawniona do reprezentowania danego podmiotu,
  • dane osoby, która odpowiadała za wypełnienie formularza,
  • dane o zakresie działalności podmiotu,

Wymagane są też załączniki, w tym przede wszystkim potwierdzenie uiszczenia opłaty za rejestrację. W przypadku mikroprzedsiębiorców wynosi ona 100 złotych, natomiast dla pozostałych podmiotów 300 zł. Na naszej stronie można znaleźć dodatkowe wytyczne BDO, z jeszcze bardziej szczegółowymi informacjami w tym zakresie.

Uproszczona ewidencja odpadów w BDO

Co istotne, obecnie istnieje możliwość dokonywania uproszczonej ewidencji odpadów. Wówczas wymagane są tylko karty przekazania odpadów, co możliwe jest w następujących przypadkach:

  • dla podmiotów, które generują niebezpieczne odpady w ilości nieprzekraczającej 100 kg rocznie,
  • dla podmiotów, które wytwarzają odpady inne, aniżeli niebezpieczne w masie do 5 ton rocznie,
  • dla podmiotów zajmujących się transportowaniem odpadów, które świadczą jedynie taką usługę,
  • dla władających powierzchnią ziemi, w przypadku której stosowane są osady ściekowe (komunalne), przeznaczone tylko do uprawniania roślinności.

Masz wątpliwości, jak wpisać się do BDO lub jak prowadzić bieżącą ewidencję? Zastanawiasz się, czy uproszczone zasady BDO są dla Twojej firmy? Chętnie przekażemy Ci dodatkowe informacje, a także usługi w tym zakresie. Serdecznie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.