Jak działa sortownia odpadów?

Gospodarowanie odpadami

Sortownia odpadów jest bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem całego skomplikowanego układu pozbywania się odpadów. Na pewno bez sprawnie funkcjonujących sortowni nie możemy mówić o skutecznym recyklingu materiałowym czy energetycznym. Tymczasem w rzeczywistości sortowanie wygląda bardzo różnie. Na rynku możemy spotkać sortownie z bardzo prymitywnymi urządzeniami, tzw. przesiewaczami, jak i takie z bardzo rozbudowanymi i nowoczesnymi liniami technologicznymi wyposażonymi w szereg separatorów i optoseparatorów. I to takie dziś opiszemy.

RIPOK

Komuś kto pierwszy raz widzi taką nazwę, może się wydać ona bardzo dziwna. Jednak kiedy uzmysłowimy sobie, że to pierwsze litery od słów: regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, wszystko staje się jasne.

Celem funkcjonowania takiej linii technologicznej jest odzyskanie jak największej ilości surowców nadających się do dalszego recyclingu. Składowanie jakichkolwiek odpadów to powinna być ostateczność. Proces w dużym uproszczeniu polega na odseparowaniu najpierw na ogromnych sitach frakcji biodegradowalnej, a potem z frakcji nadsitowej za pomocą szeregu separatorów i pracy ludzkiej wysortowaniu surowców wtórnych takich jak plastiki, metale, szkło i papier. Na koniec pozostaje frakcja palna do odzysku energetycznego, która podlega rozdrabnianiu dzięki czemu powstaje tzw. Paliwo alternatywne.

Nowoczesne sortownie na szczęście są bardzo precyzyjne, posiadają też pryzmy umożliwiające kompostowanie odpadów biologicznych, zatem nieprzetwarzalne materiały ograniczane są do minimum. Taka precyzja nie byłaby możliwa bez zastosowania super nowoczesnych urządzeń. Rozwiązaniem w nich stosowanym są tzw. w optoseparatory, tj. urządzenia, które za pomocą kamer i sensorów ułatwiają segregowanie odpadów w oparciu o ich właściwości fizyczne, jak objętość, kolor czy kształt. Dzięki takiej automatycznej selekcji udaje się odzyskać metale, drewno, papier, plastik lub szkło. To znacząco zwiększa skuteczność recyklingu i w rezultacie ogranicza ilości odpadów trafiających na wysypiska, a tym samym korzystnie wpływa na ochronę środowiska.