Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

odpady

Przedsiębiorcy mają wiele obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Mowa tutaj nie tylko o kwestiach związanych ze sprawami księgowo-kadrowymi, ale również o odpadach. Chodzi tutaj o BDO, czyli tak zwaną Bazę Danych Odpadowych. Od 1 stycznia zmieniały się zasady dotyczące jej prowadzenia. Właśnie dlatego warto zapoznać się z nowymi zasadami, a także dowiedzieć się, kto właściwie musi ją prowadzić i w jakim celu należy to robić.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów i co się zmieniło w 2021 roku? 

Wielu przedsiębiorców na początku prowadzenia swojej działalności nie wie, czym właściwie jest BDO. Otóż „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” jest systemem mającym na celu ewidencję odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorców. Został opracowany przez ministerstwo środowiska. Co ważne, dotyczy większości przedsiębiorców – zarówno niewielkich zakładów, jak i dużych firm.

Dokładna lista podmiotów, które jej podlegają, znajduje się w art. 50 ustawy o odpadach. Z obowiązku są zwolnione przede wszystkim firmy, które spełniają konkretne normy, jeśli chodzi o ilości wytwarzanych odpadów oraz te, które wytwarzają odpady wyłącznie w częściach wspólnych. W 2021 roku zaszła niezwykle istotna zmiana, jeśli chodzi o prowadzenie BDO – przedsiębiorcy już nie robią tego w wersji papierowej, tylko muszą używać elektronicznego systemu.

O czym należy pamiętać, prowadząc ewidencję odpadów? 

Wielu przedsiębiorców musi pamiętać nie tylko o wynajmie kontenerów na odpady, ale również o prowadzeniu omawianej karty ewidencji odpadów. Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do systemu oraz wybór miejsca prowadzenia działalności i przejście do modułu „Ewidencji odpadów”, w którym znajdują się KPO, czyli karty przekazania oraz KEO, czyli karty ewidencji odpadów. Wytwórca musi sporządzić kartę przekazania każdorazowo przed ich odbiorem.

Dzięki takiemu postępowaniu możliwe jest bieżące monitorowanie tego, co dzieje się z odpadami. W związku z tym, w systemie wyróżnionych zostało pięć statusów, które pozwalają skutecznie i sprawnie nimi zarządzać: planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przejęcie oraz potwierdzony transport.