Jak wdrożyć gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym?

gospodarka o obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) to rodzaj idei gospodarczej zakładającej maksymalne wydłużenie czasu pozostawania w aktywnym obiegu wszelkich produktów i materiałów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkcji odpadów. Jak wdrożyć tę koncepcję do życia codziennego obywateli?

Gospodarka o obiegu zamkniętym – najważniejsze informacje

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym bierze pod uwagę każdy etap istnienia znajdującego się w nim przedmiotu – wliczając w to projekt, produkcję, konsumpcję, wyprodukowanie odpadów oraz zagospodarowanie tych ostatnich.

Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym już na etapie projektowania i produkcji należy wziąć pod uwagę możliwości wtórnego wykorzystania użytych do tego celu materiałów. Oznacza to więc rezygnację z gospodarowania odpadami traktowanego jako etap ostatni, polegający po prostu na wyrzuceniu pozostałości po produkcie. Zamiast tego powinno ono mieć charakter odbioru surowców wtórnych służącego utylizacji tych ostatnich.

Do najważniejszych czynników wpływających na wdrożenie gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym należy więc zaliczyć przede wszystkim tzw. projektowanie dla recyklingu – czyli tworzenie projektów z uwzględnieniem możliwości optymalnego przetworzenia pozostałości procesu produkcyjnego oraz odpadów wytworzonych w wyniku konsumpcji produktu. Najważniejszym aspektem jest tu więc dostarczenie projektu pozwalającego na przywrócenie określonych odpadów do procesu produkcyjnego – w tym odpadów wykonanych z materiałów, których produkcja wymaga znacznego nakładu energii.

Równie ważne jest usprawnienie selektywnego zbierania odpadów – jest to o tyle ważne, że zanieczyszczone pozostałości nie będą mogły zostać poddane skutecznej utylizacji.

Ponadto istotny czynnik stanowi tu rozwój świadomości konsumenckiej – wdrożenie i rozwój całego procesu będą możliwe tylko wtedy, gdy klienci będą otwarci na wprowadzanie zmian. W ten sposób działające na terenie Polski przedsiębiorstwa będą zmuszone do poszukiwania i wcielania w życie nowych rozwiązań, które będą zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.