Jak wybrać firmę do odbioru odpadów przemysłowych?

odbiór odpadów

Odpady przemysłowe powstają w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają obowiązek wywozu takich odpadów i w większości przypadków muszą prowadzić ewidencję odpadów w systemie BDO oraz wystawiać Karty Przekazania Odpadów.

Firma do odbioru odpadów przemysłowych – 4 ważne aspekty

W jaki sposób wybrać właściwą firmę do odbioru odpadów przemysłowych? Warto przyjrzeć się tym trzem aspektom, od których może zależeć bezkonfliktowa współpraca.

  1. Zakres obsługi i terminowość – zwróć uwagę, czy Twoja firma będzie posiadała dedykowanego opiekuna klienta, czy jest dostępna infolinia oraz w jaki sposób przyjmowane są uwagi, reklamacje i zgłoszenia. Indywidualne podejście do klienta i krótki czas od zgłoszenia do rozwiązania problemu są zazwyczaj dobrym wyznacznikiem wyboru. Poszukaj opinii na temat terminowej obsługi danej firmy, co wchodzi w jej zakres, jak prezentuje się harmonogram odbioru odpadów. Warto również dopytać, kto wystawia KPO i organizuje kwestie dokumentacji.
  2. Specjalizacja i zaplecze logistyczne – firma oferująca wywóz odpadów przemysłowych musi posiadać odpowiednie zezwolenia środowiskowe i zapewniać właściwy transport dla tego rodzaju odpadów. Dobrze, jeżeli firma posiada własne instalacje do przetwórstwa takich odpadów lub współpracuje z odpowiednimi przedsiębiorstwami, zajmującymi się utylizacją przemysłowych śmieci. Warto zwrócić uwagę na jakość i wielkość floty samochodowej firmy oraz ich dostosowanie do konkretnych rodzajów odpadów.
  3. Warunki cenowe – to nie zawsze musi oznaczać najtańszą ofertę. Wybierając firmę warto sprawdzić, co wchodzi w zakres oferowanych cen, np.koszty odbioru, wywozu, utylizacji, podstawienie pojemników itp. Może się bowiem okazać, że wyższa oferta będzie zapewniała bezproblemową, profesjonalną obsługę.
  4. Wymagane pozwolenia – sprawdź, czy firma wpisana jest do rejestru BDO i posiada odpowiednie pozwolenia na odbiór i transport odpadów o kodach, które chcesz przekazać.