Jakie usługi oferuje zakład zagospodarowania odpadam

Śmieciarka

Trywializując nieco działanie zakładów zagospodarowania odpadami, można je określić jednym zdaniem: zajmują się wywożeniem i utylizacją naszych śmieci. Jednak sprawa wcale nie jest banalna. Bez sprawnej gospodarki odpadami, nasze miasta i domostwa utonęłyby w odpadach, tak ogromną ich ilość produkuje każdy z nas w dzisiejszych czasach. Każde miasto niezależnie od wielkości czy wiejska gmina musi mieć podpisaną umowę z takim właśnie zakładem, a jego funkcjonowanie można podzielić na kilka głównych zakresów działalności.

Wywóz śmieci

W zależności od możliwości zakładu i podpisanej umowy z gminą czy miastem, odpady są odbierane w formie segregowanej lub zmieszanej. Segregacja najczęściej polega na umieszczaniu przez nas w odpowiednich workach poszczególnych tworzyw: szkła, plastiku, papieru, odpadów organicznych i pozostałych. Ustalany jest też harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów śmieci.

Segregacja

Celem segregacji jest odzyskanie i podzielenie na odpowiednie grupy cennych surowców wtórnych. Wiele z naszych odpadów może być z powodzeniem przetworzona i używana do produkcji nowych opakowań czy np. tekstyliów. Jednak nawet jeśli śmieci są odbierane od nas w formie segregowanej, wymagają dalszego przejrzenia, bo np. nie każdy rodzaj plastiku nadaje się do skutecznego recyclingu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kamer i sensorów rozróżniających właściwości fizyczne, objętość, kolor czy kształt odpadów.

Utylizacja

Jeśli zakład posiada odpowiednią linię technologiczną, poszczególne rodzaje odpadów może już utylizować u siebie. Są takie, które posiadają własne kompostownie dla odpadów organicznych. Przy niektórych funkcjonują nawet nowoczesne spalarnie.

Dodatkowe usługi

Ponadto wiele nowoczesnych zakładów jest w stanie świadczyć usługi typu oczyszczanie miasta czy skupowanie surowców wtórych. Jeśli przewidujemy remont czy budowę, niektóre z nich wynajmują i zajmują się odbiorem kontenerów z gruzem czy odpadami budowlanymi. Znajdą się wśród nich i takie, które są w stanie odbierać odpady przemysłowe, komunalne, a nawet sanitarne.