Klasyfikacja odpadów budowlanych

segregacja odpadów

Jak klasyfikować odpady budowlane? Co składa się na ten rodzaj odpadów? Ile procent pojemności kontenera nie powinny przekraczać odpady ze styropianu, wełny mineralnej oraz szkła? Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniem odpadów komunalnych i zdobycia wielu przydatnych informacji na ich temat.

 

Specyfika odpadów po budowie

Gruz budowlany nie jest traktowany tak samo, jak inne odpady i nie można go tak po prostu wyrzucić do śmietnika. Gdy decydujemy się na remont mieszkania czy też budowę domu powinniśmy pamiętać, że odpady budowlane nie tylko należy składować w odpowiednich workach, ale również nie obędzie się bez wynajmu kontenera budowlanego.

 

Nie tylko gruz budowlany

Podczas wszelkich prac rozbiórkowych, drogowych czy remontowych powstają tzw. odpady budowlane, które posiadają klasyfikujący kod  z grupy 17. Mieszczą się w tej kategorii nie tylko odpady z betonu oraz gruz. Odpady z budowy to również odpady ceramiczne – elementy wyposażenia łazienki – glazura, terakota czy płytki ceramiczne, a także elementy armatury.

Jako gruz zanieczyszczony klasyfikujemy gruz wymieszany z wszelkimi elementami demontażu innymi, niż wymienione powyżej tj. kartony, profile metalowe, worki po materiałach budowlanych, styropian czy też szkło. Ważne, że gruz zanieczyszczony nie może zawierać butelek typu PET (czyli popularnych butelek plastikowych), szkła butelkowego czy opakowań po chemii gospodarczej.

 

Wywóz lub sprzedaż odpadów

Wywóz gruzu jest możliwy do punktu unieszkodliwiania odpadów lub innego miejsca recyklingu. Niektóre odpady są możliwe do ponownego wykorzystania – wtedy należy znaleźć firmę oferującą odbiór i skup surowców wtórnych.