Najbardziej problematyczne odpady w gospodarstwach domowych (cz. 2)

materiały medyczne

Segregowanie nie jest ani zbyt męczące, ani czasochłonne, ani nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Zwykle najważniejszy jest ten pierwszy krok. Kiedy już zdecydujemy się na codzienną segregację, szybko zauważymy, że nic w tym trudnego! Każdy z nas powinien odpowiedzialnie podchodzić do generowanych przez siebie każdego dnia śmieci, przygotowując je do późniejszego odbioru odpadów komunalnych.

Aby ułatwić ci codzienną segregację i ograniczyć ewentualne błędy, przygotowaliśmy serię artykułów, składającą się z dwóch tekstów. Wyjaśniamy w nich najczęstsze wątpliwości dotyczące segregowania.

Najbardziej szkodliwe odpady w naszych domach

W każdym gospodarstwie domowym oprócz standardowych odpadów plastikowych, szklanych i papierowych generowane są też znacznie bardziej problematyczne, a nawet niebezpieczne śmieci. Zaliczamy do nich przede wszystkim różnorodne urządzenia elektroniczne oraz akumulatory. Niestety nadal wiele osób wyrzuca je do standardowych śmieci, najczęściej do pojemników na odpady zmieszane. To duży błąd, ponieważ tego rodzaju przedmioty są bardzo kłopotliwe w późniejszym wyselekcjonowaniu ich ze sterty odpadów zmieszanych. Gdy akumulator trafi do odpadów organicznych, stają się one toksyczne, więc cała skażona seria nie może być już przeznaczona do późniejszego kompostowania. Tego rodzaju śmieci powinny trafić do specjalnych punktów zbiórki, nie do kontenerów!

Bardzo problematyczne okazują się również przeterminowane leki, zużyte materiały medyczne, igły oraz strzykawki, które również bardzo często trafiają do pojemników na śmieci. One również mogą uniemożliwiać późniejsze czynności związane z recyklingiem ze względu na swoją toksyczność. Nie należy wyrzucać ich również do kanalizacji, gdyż mogą negatywnie wpływać nie tylko na środowisko naturalne, ale nawet zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt. Tego rodzaju preparaty i materiały medyczne należy zanieść do najbliższego punktu odbioru. Takim punktem najczęściej jest apteka.

Segregowanie odpadów jest łatwe, chociaż warto się do tego odpowiednio przygotować. W ten sposób każdego dnia możemy dbać o środowisko naturalne.