Najczęstsze błędy popełniane przy segregacji odpadów

Segregowanie śmieci

Od początku 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące segregowania odpadów. Obecnie powinniśmy sortować śmieci na 5 głównych frakcji, nie na 3 jak do tej pory. Wiele osób jednak wciąż nie jest pewnych, co można wrzucić do danego pojemnika lub worka, a czego nie. Warto przyjrzeć się często powtarzanym błędom.

Pojemnik na papier

Do pojemnika na papier powinien trafiać tylko czysty papier. Wrzucamy do niego stare gazety, czasopisma, zeszyty, ulotki, papier biurowy oraz kartonowe opakowania i różnego rodzaju tektury. Błędem jest wrzucanie do pojemników oznakowanych na niebiesko zatłuszczonych opakowań np. po maśle, zużytych ręczników papierowych czy chusteczek higienicznych.

Metale i tworzywa sztuczne

Żółte pojemniki to kosze, do których powinny trafiać zgniecione plastikowe butelki, puszki po napojach i żywności, kartoniki po mleku i sokach, foliowe opakowania czy zużyte torebki foliowe. Nie powinno się do nich wrzucać starych baterii, sprzętu AGD i RTV, pojemników po farbach i lakierach itp. To śmieci wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska, które należy oddawać do specjalnie do tego celu wyznaczonych punktów.

Pojemniki na szkło

Odbiór odpadów segregowanych obejmuje też pojemniki zielone, przeznaczone na odpady szklane. Wrzucamy do nich puste szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i lekach. Błędem jest wrzucanie do zielonych pojemników starych żarówek, luster, szkła z okien, czy zastawy stołowej.

Odpady biodegradowalne

Do koszy oznaczonych na brązowo usuwamy odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy i zwiędłe kwiaty. Nie powinny do nich trafiać resztki mięsa, kości, tłuszcze zwierzęce, ziemia, kamienie i odchody zwierząt.

Odpady zmieszane

Tu powinny trafić odpady, których błędem jest wrzucanie do wcześniej wymienionych pojemników. Pamiętajmy jednak, że wyjątkiem są elektrośmieci, leki i odpady budowlane, które wymagają utylizowania lub poddana recyklingowi w specjalnym procesie. Oddzielnie powinniśmy wyrzucać także (do dedykowanych punktów lub specjalnych kontenerów) duże ilości odpadów zielonych (liście, gałęzie) oraz odpady wielkogabarytowe (np. meble).