Co należy wiedzieć o odpadach komunalnych?

odpady komunalne

Odpady komunalne w statystykach

W Polsce skład odpadów komunalnych przedstawia się następująco – największy procent stanowią substancje organiczne (od 40 do 50%) które mogą zostać poddane procesom kompostowania lub biostabilizacji w nowoczesnych instalacjach o statusie RIPOK. Warto zaznaczyć, że ok. 40% to surowce wtórne tj. papier, plastik, szkło, metal które można odzyskać w nowoczesnych sortowniach, które posiadają status regionalnej instalacji. Tylko zakłady o takim statusie, jak np. zakład RIPOK Lekaro mogą przetwarzać odpady komunalne odebrane od mieszkańców, co gwarantuje wysoką jakość ich zagospodarowania i odzysku.. Warto zaznaczyć, że do odpadów komunalnych nie zaliczają się samochody wycofane z eksploatacji.

 

Rodzaje odpadów komunalnych

Ważną rzeczą w przypadku odpadów komunalnych jest segregacja, będąca podstawą ekologicznego podejścia do pozbywania się śmieci. Należy zatem pamiętać o kolorach, które odpowiadają poszczególnym odpadom segregowanym.

Kolor niebieski – do worka lub pojemnika w takim kolorze wrzucamy papier- gazety, papierowe reklamy i wszystkie inne wyroby z papieru, również tekturę i karton. Należy pamiętać, żeby usuwać z takich odpadów elementy nie będące papierem, czyli naklejki, taśmę klejącą etc.

Kolor zielony odpowiada opakowaniom ze szkła – słoikom czy butelkom ze szkła zarówno bezbarwnego, jak i kolorowego. Należy pamiętać, żeby przed wyrzuceniem opróżnić szkło z resztek jedzenia bądź kosmetyków.

Plastik odpowiada natomiast kolorowi żółtemu – wszelkie plastikowe butelki (zgniecione i otwarte), a także pojemniki po szamponach oraz podobnych kosmetykach należy umieszczać właśnie w worku lub pojemniku o tym kolorze.

Kolor brązowy odpowiada bioodpadom lub odpadom zielonym (trawa i liscie). Są to przede wszystkim odpady z gospodarstwa domowego, powstające na skutek zużywania produktów spożywczych – skorupki od jajek, obierki z warzyw i owoców, ale też inne produkty pochodzenia organicznego, czyli ziemia od roślin doniczkowych czy trawa lub liście.

Należy również pamiętać o tym, czego wyrzucać w taką segregację nie należy, a co lepiej zutylizować w inny sposób. Do tej kategorii należy zaliczyć: sprzęt RTV oraz AGD (tzw. elektrośmieci), kości oraz resztki mięsa, papierosy czy rośliny zaatakowane chorobowo.