Pożary składowisk. Jak powinna wyglądać prawidłowa gospodarka odpadami?

Pożary składowisk

Nadzwyczaj częste pożary na składowiskach oraz w sortowniach odpadów sprawiły, że przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organów państwowych oraz organizacji ekologicznych muszą znów dogłębnie przyjrzeć się kwestii prawidłowej gospodarki śmieciami. Tego typu zdarzenia są niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale i środowiska naturalnego. Konsekwencje mogą być dotkliwe również dla całej gospodarki. Czy można skutecznie przeciwdziałać coraz częstszym pożarom składowisk? Zapewne w tym celu niezbędne będzie wdrożenie stosownych zmian w prawie, a także respektowanie zasad prawidłowej gospodarki odpadami. Wiele leży także po stronie przedsiębiorstw, które działają w dziedzinie gromadzenia i przetwarzania śmieci. Tylko profesjonalnie wyposażone firmy, dysponujące nowoczesnym i niezawodnym zapleczem sprzętowym, są w stanie dostarczać usługi na poziomie zgodnym z obecnie obowiązującymi standardami.

Właściwie funkcjonująca gospodarka odpadami

Prawidłowo funkcjonująca gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi to zagadnienie szerokie, które opiera się na wielu aspektach. Proces gospodarowania śmieciami, które produkowane są zarówno w przemyśle, jak i w indywidualnych gospodarstwach domowych, stanowi szereg działań, które powinny skupiać się przede wszystkim wokół minimalizowaniu produkcji odpadów. Oczywiście nie da się powstrzymać procesów generowania różnego rodzaju śmieci podczas procesów produkcyjnych, należy jednak dążyć do tego, aby wytwarzać ich jak najmniej.

Kolejna bardzo ważna kwestia to recykling. Zarówno produkty, jak i opakowania powinny być opracowywane w taki sposób, aby możliwe było ich wielokrotne wykorzystanie. W ten sposób w ramach przetwórstwa odpady stanowią surowce przeznaczone do ponownego zastosowania w procesach produkcyjnych.

Składowane i spalane powinny być wyłącznie te odpady, których w żaden sposób nie można już przetworzyć. Przy czym składowanie powinno odbywać się na nowoczesnych wysypiskach śmieci, które są w stanie odzyskać z odpadów jak największą ilość surowców wtórnych, a także unieszkodliwić te śmieci, których nie uda się poddać odzyskowi.