Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych

Odpady z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne, zwane powszechnie plastikiem, stały się powszechne w naszym otoczeniu w drugiej połowie XX wieku i bardzo często używa się ich również obecnie. Wyróżniają się wieloma zaletami takimi jak trwałość, łatwość formowania i odporność na korozję. Stanowią również bardzo dobrą izolację elektryczną, a dodatkowo można je bez problemu barwić na rozmaite kolory. Wszystkie te zalety spowodowały, że tworzywa sztuczne są bardzo często wykorzystywane w naszym codziennym życiu na przykład jako opakowania i różnego typu pojemniki, jednorazowe naczynia, obudowy maszyn i urządzeń, a nawet meble i ramy okienne.

Jednak poza wieloma zaletami plastiku istnieje jeden główny związany z nim problem, czyli odpady. Niestety tworzywa sztuczne potrzebują bardzo długiego czasu, aby uległy rozłożeniu, mogą być to setki, a nawet tysiące lat. Z tego powodu warto jak najwięcej z nich segregować, aby można było poddać je procesowi przetworzenia i ponownego wykorzystania.

 

Recykling plastiku

Teoretycznie istnieją możliwości przetwarzania i ponownego wykorzystania prawie wszystkich rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych. Niestety dużo rzadziej można poddać recyklingowi odpady z domieszkami metali czy innych surowców.

Rozróżniamy dwa główne rodzaje przetwarzania tworzyw sztucznych – materiałowy i surowcowy. Pierwszy z nich nie zmienia struktury chemicznej tworzywa i polega zwykle na rozdrobnieniu odpadów do postaci regranulatu znajdującego następnie zastosowanie do wyrobu worków na śmieci, siatek na zakupy, różnego typu pojemników oraz elementów maszyn. Natomiast recykling surowcowy to proces związany ze zmianami chemicznymi i degradowaniem danego tworzywa sztucznego do związków prostszych, z których wcześniej powstał. W ten sposób otrzymuje się węglowodory ciekłe lub gazowe, z których produkuje się nowe tworzywa, a następnie na przykład butelki czy inne rodzaje opakowań. Węglowodory te można również wykorzystywać jako paliwo znajdujące zastosowanie przede wszystkim w przemyśle energetycznym i budowlanym.