Rodzaje odpadów poremontowych

odpady poremontowe

Decydując się na remont mieszkania lub domu, należy wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy prawne zobowiązujące nas do przekazania odpadów budowlanych do utylizacji lub zorganizowania stosownego do gabarytów materiału poremontowego kontenera, który pomieści powstałe podczas remontu śmieci i gruz. Informuje nas o tym ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku szczegółowo definiująca nasze zobowiązania w zakresie gospodarki odpadami.

Nasza firma Lekaro od ponad 25 lat zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami poremontowymi na terenie Warszawy i okolic. Świadczymy usługi w zakresie wypożyczania kontenerów koniecznych podczas  remontu do składowania gruzu i innych pozostałości poremontowych.

Podmiot odpowiedzialny z utylizację odpadów poremontowych

Zgodnie z art 3. ust. 1 pkt. 6 odpadem są wszystkie przedmioty lub substancje, których chcemy się pozbyć będąc ich wytwórcami lub posiadaczami. W praktyce oznacza to, że decydując się na remont mający na celu wyburzenie ścian działowych, wymianę meblościanki lub jakiekolwiek naprawy mogące nieść za sobą wytworzenie odpadów, jesteśmy zobowiązani do zorganizowania odpowiedniego kontenera na odpady oraz firmy, która zajmie się ich dalszą utylizacją na mocy podpisanej z nami umowy. Jeżeli do wykonania remontu zatrudniają Państwo firmę budowlaną, warto zawrzeć w umowie zapis o konieczności zorganizowania przez danego usługodawcę kontenera na odpady lub zutylizowania ich poprzez oddania do PSZOKA, co jest bezpłatnym sposobem na pozbycie się odpadów mogących stanowić cenne surowce nadające się do wtórnego przetworzenia. Nasza firma Lekaro świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów budowlanych, poremontowych, na który może się składać gruz, meble lub odpady przemysłowe od firm lub osób prywatnych.

Rodzaje odpadów poremontowych

Pozbycie się odpadów poremontowych może być problematycznym zadaniem, jeśli nie uwzględnimy go wcześniej w planie remontu i nie zadbamy o ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi nas przepisami. Pamiętajmy, że zależnie od rodzaju odpadu poremontowego, może mieć on różne miejsce docelowe, do którego powinien trafić. Jako przykład niech nam posłużą odpady w rodzaju gruzu, cegieł i inne odpady powstające na skutek rozbiórki ścian i innych elementów konstrukcji budowlanych, można je z powodzeniem oddać do PSZOKA, który zajmie się bezpłatnie ich dalszą utylizacją lub można zamówić kontener w jednej z firm, świadczących usługi podobne do naszych. Odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, czy niesprawny sprzęt przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym, który wymieniamy przy okazji remontu, należy składować w kontenerach, które administracja ma obowiązek dostarczyć na naszą prośbę. Można się też z podobną prośbą zwrócić do zarządcy lub Rady Osiedla w miejscu zamieszkania. Tego rodzaju odpady także można samodzielnie dostarczyć do PSZOKA.