Sprzątanie świata i jego wpływ na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży

Dzieci i sprzątanie świata

Akcja „Sprzątanie świata” w tym roku liczy sobie już 31 lat. Rozpoczęta pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, do dziś konsekwentnie uświadamia nam, jak palącą kwestię stanowi segregacja odpadów i odzyskiwanie surowców wtórnych. Jest więc niezwykle ważne, by tej cennej lekcji udzielano nam już w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Sprzątanie świata jako element edukacji dzieci i młodzieży

Sprzątanie świata zapoczątkowane zostało w 1989 roku w Australii. W kolejnych latach ruch zaczął rozprzestrzeniać się na pozostałe kraje i kontynenty. Do Polski trafił w 1994 roku dzięki Mirze Stanisławskiej-Meysztowicz. Obecnie akcja podejmowana jest w każdy trzeci weekend września, a uczestniczą w niej uczniowie szkół, harcerstwo oraz niezrzeszeni wolontariusze.

Ruch ten to jednak coś znacznie więcej niż doroczne oczyszczenie najbliższej okolicy z odpadów. Jednym z jego najważniejszych skutków jest poszerzanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Biorąc bezpośredni udział w wydarzeniu, młodzi ludzie mają szansę zobaczyć na własne oczy skutki braku poszanowania wobec środowiska naturalnego.

Akcji towarzyszą lekcje z zakresu edukacji odpadowej połączone z zachęcaniem do przemyślanego pozbywania się śmieci. Przy okazji uczniowie są uświadamiani odnośnie działań mających wpływ na obniżenie produkcji niemożliwych do przetworzenia odpadów – takich jak segregacja śmieci czy recykling. Połączenie samodzielnych obserwacji z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli i opiekunów pozwala im znacznie lepiej zorientować się w skali problemu, jakim jest rosnąca degradacja przyrody.

Realizująca usługi z zakresu wywozu śmieci i gruzu oraz odbioru odpadów komunalnych firma P.P.H.U. Lekaro bierze aktywny udział w inicjatywach, których celem jest poszerzanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Nasze działania ukierunkowane są m.in. w stronę pogłębiania świadomości najmłodszych odnośnie problemu zanieczyszczenia środowiska, a także wpajania im dobrych przyzwyczajeń związanych z jego ochroną. Owocem tego rodzaju inicjatyw jest prowadzony przez nas program „Myślę, więc segreguję”, w ramach którego uczestniczymy w wydarzeniach proekologicznych oraz dystrybuujemy materiały edukacyjne dla uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym.