Jak właściwie przygotować surowce wtórne?

Wywóz śmieci

Coraz częściej segregujemy śmieci, nasza świadomość ekologiczna sukcesywnie wzrasta i staramy się odpowiedzialnie podchodzić do gospodarowania odpadami, które przecież każdego dnia na różne sposoby wytwarzamy. Co więcej, po wywozie śmieci z naszych gospodarstw domowych część z nich może zostać ponownie przetworzona. Odpady, które nadają się do recyklingu, czyli powtórnego przerobu, określamy mianem surowców wtórnych. Zaliczamy do nich m.in. dokumenty biurowe (zadrukowane i niezadrukowane), gazety (czarno-białe i kolorowe), produkty papiernicze (takie jak m.in. zeszyty, książki itp.), tekturę itd. Recyklingowi podlegają również plastikowe opakowania np. po jogurtach czy serkach homogenizowanych, a także szkło, elektronika oraz odpady organiczne (tworzy się z nich kompost).

Odpady wtórne, które nadają się do recyklingu, powinny być odpowiednio przygotowane i segregowane. Aby jednak nasze starania miały sens i były pożyteczne, trzeba wcześniej dowiedzieć się, w jaki sposób to robić. Najlepiej w tym celu zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Co ciekawe, często to najmłodsi członkowie rodziny, nasze dzieci, mają największą wiedzę na temat prawidłowego przygotowania surowców wtórnych, którą wynoszą ze szkoły. Można też zajrzeć do internetu np. do działu ekoedukacji na stronie Lekaro, gdzie bez problemu znajdziemy informacje na temat prawidłowego przygotowania odpadów wtórnych. Nie powinniśmy wyrzucać nieodpowiednich śmieci, jeśli nie mamy całkowitej pewności co do ich przeznaczenia, ponieważ możemy zanieczyścić część zgromadzonych poprawnie surowców, co uniemożliwi ich ponowne wykorzystanie. Wyrzucając jedną złą rzecz, np. zaolejony papier czy puszkę z resztką żywności, możemy zniszczyć poprawnie posegregowane przez innych mieszkańców odpady wtórne znajdujące się już w kontenerze.

Jak przygotowujemy surowce wtórne przed wyrzuceniem?

  • kartony – należy usunąć elementy plastikowe lub metalowe i spłaszczyć
  • terminarze, zeszyty, książki, gazety – składamy, usuwamy elementy zaolejone
  • puszki aluminiowe – opróżniamy, zgniatamy
  • puszki stalowe – opróżniamy, zgniatamy, mniejsze puszki można włożyć do większych; nie ma konieczności odrywania etykiet
  • opakowania kartonowe po mleku i soku – karton spłaszczamy; nie ma konieczności usuwania plastikowych zakrętek
  • butelki i słoiki szklane – usuwamy nakrętki, opróżniamy, nie ma konieczności usuwania etykiet, staramy się ich nie potłuc
  • opakowania plastikowe (miękkie) – usuwamy wieczka, opróżniamy, zgniatamy
  • plastikowe butelki PET – opróżniamy, zgniatamy, zakręcamy
  • plastikowe butelki po kosmetykach i środkach chemicznych – zużywamy zawartość i opróżniamy, zgniatamy
  • odpady zielone– tzn. jedynie trawa, liście, chwasty, oczyszczamy z zanieczyszczeń, np. ziemi i kamieni, gałęzie powinny zostać oddzielone od konarów

ubrania, sprzęt elektroniczny i elektryczny, sprzęt IT, RTV, AGD itp. – nie wymagają