Wyburzanie budynków. Co dzieje się z gruzem?

wyburzanie

Gruz powstający przy remoncie mieszkania lub budowy domu jest nie raz ogromnym problemem dla właściciela lokalu. Nie wolno wyrzucać go na śmietnik, a w jakiś sposób trzeba się go pozbyć. Najczęściej osoby robiące remont zamawiają wywóz gruzu przez specjalistyczną firmę. Podstawia ona pod podany adres kontener, do którego klient wrzuca worki z gruzem. O umówionej godzinie firma zabiera kontener. Jeśli jest taka potrzeba, może podstawić kolejny. Czy jednak gruz wywożony jest na wysypisko, czy jest produktem, który można poddać recyclingowi?

Kruszarki

Gruzu można użyć ponownie. Wiele firm posiada specjalistyczne kruszarki do gruzu, które mogą go rozdrabniać. Gruz przerabia się albo na drobny żwir, albo wręcz na pył. Po co? To proste – jest świetnym materiałem budowlanym. Gruz w postaci żwiru ma dobrą przepuszczalność wody, w związku z czym jest idealnym podłożem np. do wysypania parkingu. Idealnie odprowadza on wodę z dala od samochodów. Nie trzeba więc kopać żadnych rowów melioracyjnych czy innych systemów usuwających wodę. Gruz w pyle za to nadaje się do budowy dróg i łatania w  nich dziur. Wiele firm używa go do budowy fundamentów nowych budynków.

Przepisy

Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na to, by gruz wykorzystywany był ponownie. Przepisy te świetnie znają wielkie firmy budowlane. Mają one wręcz narzucone to, by gruz powstały przy wyburzaniu budynku zużyć do nowej inwestycji. Najlepsi inwestorzy potrafią zrecyclingowac ponad 80% gruzu! Poza tym, dla firm budowlanych jest to również bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Nie muszą ponosić kosztów wywożenia gruzu z budowy, składowania go i dowożenia nowego budulca na miejsce inwestycji. To działanie wpływa pozytywnie na środowisko naturalne. Po pierwsze, gruz nie zalega na i tak wypełnionych po brzegi wysypiskach. Po drugie, do budów nie trzeba wydobywać tylu nowych surowców. Po trzecie, ograniczenie transportu ma korzystny wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Recycling gruzu jest więc najlepszym przykładem na to, jak ważne jest wtórne przetwarzanie surowców.