Wywóz gruzu w świetle przepisów prawnych

gruz

Obecnie pozbywanie się odpadów wiąże się z koniecznością przestrzegania coraz to nowszych przepisów. Stale zachodzące zmiany mają na celu przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego i usprawnienie procesów związanych z recyklingiem. Jedną z sytuacji, w których nie można skorzystać ze zwykłych kontenerów na odpady komunalne, jest remont albo prace rozbiórkowe. Chodzi tutaj przede wszystkim o gruz, który jest wówczas generowany. Co stanowią przepisy na ten temat i co należy zrobić z gruzem budowlanym?

Co stanowią przepisy na temat wywozu gruzu budowlanego? 

W Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku możemy znaleźć nie tylko definicję odpadów budowlanych, ale również regulacje dotyczące ich wywożenia zgodnie z prawem. Mowa tutaj przede wszystkim o segregacji odpadów budowlanych, a także o sposobie ich przechowywania. Przepis, który znajduje się we wspomnianej Ustawie, stanowi o tym, że odpady budowlane nie mogą trafić do zwykłego kontenera, a do tego należy magazynować je na terenie budowy w specjalnych pojemnikach, w których następnie zostaną wywiezione. W przypadku zignorowania tego przepisu właścicielowi posesji grożą wysokie kary finansowe, a do tego wyrządza krzywdę środowisku naturalnemu.

Skąd wziąć kontener na gruz i co się dzieje z odpadami? 

Warto wspomnieć, co omawiane przepisy oznaczają w praktyce. Planując remont albo prace rozbiórkowe, należy skontaktować się z firmą, która zajmuje się wywozem gruzu w kontenerach. Wówczas na teren przeprowadzanych prac zostaną dostarczone specjalne pojemniki, w których można bezpiecznie i wygodnie gromadzić odpady remontowe, a po zapełnieniu ich, zadzwonić i poprosić o odbiór.

Następnie gruz zostanie przewieziony do PSZOK, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych, który funkcjonuje w każdej gminie. Następnie zostanie poddany odpowiedniej obróbce i sortowaniu, a w efekcie większość gruzu będzie mogła być ponownie wykorzystana, co znacząco przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, a dodatkowo pozwoli na uniknięcie otrzymania wysokiego mandatu osobie, które przeprowadza remont albo prace rozbiórkowe.