Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

co zaliczamy do kategorii odpadów budowlanych

Odpady budowlane powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych. Często mogą być ponownie zagospodarowane przez wykonawców, co zmniejsza koszty realizowanej inwestycji, jednak znaczna część tych pozostałości powinna trafić w ręce specjalnych firm, które specjalizują się w odbiorze odpadów budowlanych. W ten sposób ograniczymy ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Trzeba przy tym pamiętać, że bardzo wiele odpadów budowlanych nadaje się do ponownego przetworzenia.

Różnorodne odpady budowlane

Grupa odpadów kwalifikowana jako budowlane jest bardzo urozmaicona. Zaliczamy do nich m.in. gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięte tynki, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, materiały pokryć dachowych, elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), instalacje metalowe i PVC (np. wanny, armatura), złom i stal zbrojeniowa, odpady z drewna i tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne, styropian. Odpadem budowlanym może być również gleba i grunt z wykopów.

Dodatkowo często na tego rodzaju odpadach pojawiają się resztki chemii budowlanej, kleju, farby. Prawidłowa segregacja tego rodzaju śmieci jest więc konieczna, gdyż część z nich nie będzie nadawać się do recyklingu. Jednak dąży się do tego, aby jak najwięcej odpadów zostało jednak efektywnie przetworzonych. Dlatego każda osoba czy firma, realizująca prace budowlane lub remontowe, powinna zabiegać, aby takie śmieci trafiły do specjalistycznych zakładów specjalizujących się w zagospodarowaniu odpadów budowlanych.

W ten sposób pozyskiwany jest m.in. gruz betonowy lub ceglany, który z powodzeniem nadaje się do wykorzystania jako kruszywo budowlane. Z kolei żwir bardzo często stosowany jest ponownie do budowy podłoża parkingów. Przetwórstwo odpadów budowlanych to wiele korzyści ekologicznych, ale i ekonomicznych.

Tego rodzaju odpady, nawet w niewielkiej ilości, wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Nie mogą być składowane w dowolnym miejscu, gdyż część z nich może być groźna, a nawet toksyczna dla środowiska naturalnego, zagrażając zdrowiu ludzi i zwierząt.