Zasady segregacji odpadów.

Dzieci segregują śmieci

Idea segregacji odpadów wciąż nabiera na znaczeniu, wynika to z możliwości wykorzystania wielu materiałów, które zużywa gospodarstwo domowe. Na przykład plastikowe butelki po wodzie. Po wypiciu wody, wyrzuca się butelkę do śmietnika, jednakże kiedy następuje segregacja, łatwiej jest wykorzystać taką butelkę powtórnie, na przykład poprzez przetopienie jej. W segregacji śmieci pomagają nam barwy koszy. Inny kolor kosza przeznaczony jest na odpady biodegradowalne, z kolei inna barwa mówi nam, gdzie mamy wyrzucić plastikową butelkę, szkło białe lub kolorowe, a także niepotrzebną kartkę papieru.

Oddzielanie tego, co można wykorzystać

Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby oddzielać od reszty odpadów te, które można wykorzystać jeszcze raz. Dzięki temu można zapobiec dostawaniu się sztucznych tworzyw do środowiska naturalnego, gdzie takie tworzywa mogą wyrządzić ogromne szkody. Taki zabieg pomaga również pracownikom firm, zajmujących się wywożeniem i segregacją śmieci, usprawniając pracę zakładu.

Odpady niebezpieczne i leki

Baterie, akumulatory oraz leki to specjalne typy odpadów, które nie mogą być wyrzucane do śmieci zmieszanych. Pojemniki na odpady są przeznaczone również na żarówki, baterie oraz  kable. Na śmieci powstałe z resztek leków przeznaczone są specjalne pojemniki, które można znaleźć w niemalże każdej aptece. Warto poświęcić trochę czasu na segregację tego rodzaju odpadów, aby wspomóc naturalne środowisko, w którym mieszkamy.

Odpady inne – zmieszane

Poza tworzywami sztucznymi, materiałami oraz odpadami niebezpiecznymi, takimi jak baterie lub leki, jest jeszcze jeden typ odpadów. Są to odpady zmieszane, z których nie można już nic odzyskać. Mogą trafić one do jednego kosza. Do odpadów zmieszanych można zaliczyć na przykład zużyte pieluchy, zatłuszczony papier, ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne.